Au fost aprobate noile tarife majorate la energia electrică

Locuitorii din centrul și sudul Republicii Moldova vor plăti cu zece bani mai mult pentru un kilowatt-oră, iar cei din nordul țării, cu 32 de bani mai mai mult. Noile tarife pentru energia electrică au fost aprobate vineri, 16 august, de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Respectiv, consumatorii finali din centrul și sudul țării vor achita 1,89 lei /kWh, iar consumatorii finali din nordul țării vor achita 2,23 lei /kWh. Tariful a fost ajustat după ce furnizorii de energie electrică Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. și S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” au solicitat mărirea prețului achitat de consumatorii finali. Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. a solicitat o majorare medie de 3% a prețurilor și afișarea următoarelor tarife:
– 1,43 lei /kWh pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de înaltă tensiune; – 1,58 lei /kWh pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de înaltă tensiune;
– 1,94 lei /kWh pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de joasă tensiune.

Reprezentantul Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. a invocat mai mulți factori care impun majorarea tarifelor: schimbarea cursului de schimb valutar, creșterea prețurilor de procurorare a energiei electrice, actualizarea costurilor aferente activității de furnizare a energiei electrice și devieri create în anul curent și cel anterior. După efectuarea propriilor calcule, ANRE a decis să crească tarifele, însă nu în măsura solicitată de furnizorul de energie electrică. Respectiv, a hotărât să afișeze următoarele tarife pentru consumatorii din centrul și sudul țării:
– 1,38 lei /kWh pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de înaltă tensiune (tariful valabil până la modificare – 1,34 lei /kWh);
– 1,53 lei /kWh pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de înaltă tensiune (tariful valabil până la modificare – 1,60 lei /kWh);
– 1,89 /kWh pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de joasă tensiune (tariful valabil până la modificare -1,79 lei /kWh). La rândul său, furnizorul de energie electrică din nordul țării, S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord”, a solicitat majorarea tarifelor pentru consumatorii finali, racordați la rețelele de distribuție de joasă tensiune, până la 2,34 lei/kWh față de 1,91 lei/kWh, cât constituie tariful achitat în prezent. ANRE a hotărât să stabilească un tarif de 2,23 lei /kWh pentru consumatorii din nordul țării. (sursa: www.zdg.md)