Medicii şi farmaciştii ar putea beneficia de indemnizaţii majorate

Tinerii specialiști, medicii, farmaciștii și absolvenții de studii profesionale tehnice post-secundare în domeniul medical ar putea beneficia de indemnizații majorate. Cel puțin aceasta prevede un proiect de lege propus de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.  Astfel, se propune majorarea indemnizației unice pentru medici și farmaciști de la 45 de mii de lei, la 120 de mii de lei, iar pentru personalul medical și farmaceutic mediu de la 36 de mii de lei, la 96 de mii de lei. Indemnizația urmează, să fie achitată în trei rate egale, a cîte 40 de mii de lei anual pentru medici și farmaciști și respectiv cîte 32 de mii de lei, după expirarea primei luni de activitate și ulterior la finele fiecărui an de activitate. De asemenea, proiectul prevede ca absolvenții studiilor postuniversitare de rezidențiat și ai învățămîntului mediu medical și farmaceutic, care și-au efectuat studiile în bază de contract, să beneficieze de indemnizații și înlesniri în egală măsură cu absolvenții care și-au finalizat studiile din contul bugetului de stat, în cazul în care aceștia se vor adresa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru angajare în cîmpul muncii în baza repartizării eliberate de minister. (sursa: www.noi.md