Internship IT@TUIASI pentru studenții universității

Studenții interesați să urmeze o carieră în domeniul IT se pot înscrie în această perioadă la programul de internship IT@TUIASI. Spre deosebire de anul trecut, sunt disponibile șapte locuri pentru internship, cu un program de 20 de ore pe săptămână, la Biroul InformatizareBiroul Asistență Tehnică IT&C sau la Biroul Întreținere-Service.

Durata programului: 6 luni

Aplicanți eligibili: studenți ai unei facultăți cu profil tehnic;

Cuantumul indemnizației de internship: 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru un program de maxim 20 de ore pe săptămână, acordat proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată, conform prevederilor legii 176/2018, articolul 8, alineatul 2;

Procedura de selecție:

 • selecția va avea loc în două etape: concurs de dosare și interviu;
 • procesul de selecție va fi condus de către coordonatorii de internship;
 • candidații vor depune, la secretariatul Prorectoratului Informatizare și Comunicații Digitale, un dosar de înscriere ce va conține: opțiunea aleasă (Biroul Informatizare, Biroul Asistență Tehnică IT&C, Biroul Întreținere – Service), o scrisoare de intenție, o adeverință de student și un CV în format Europass;
 • rezultatul procesului de selecție a dosarelor va fi comunicat pe email fiecărui candidat în parte, iar candidații admiși vor primi ora și locul în care sunt programați pentru interviu;
 • rezultatul interviului va fi comunicat pe email fiecărui candidat în parte.

Calendarul programului de internship:

 • 9.10.2019: publicarea anunțului de lansare a programului de internship pe site-ul TUIASI, site-urile facultăților, afișierele din fiecare facultate în parte, precum și pe afișierele căminelor din campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”;
 • 10.10.2019 – 24.10.2019: depunerea dosarelor;
 • 25.10.2019: selecția dosarelor;
 • 28.10.2019 – 29.10.2019: interviu;
 • 30.10.2019: comunicarea rezultatelor;
 • 1.11.2019 – 30.04.2020: desfășurarea stagiului de internship.