Proiect cu finanţare europeană privind educaţia antreprenorială inovativă, derulat de USAMV

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” (USAMV) din Iași, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ din București și cu ASOCIAȚIA CENTRUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ Iași, anunță lansarea proiectului ”Educaţie antreprenorială inovativă – EducAtIv”, cod proiect 123458.  Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 24 luni și beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de Investiții 10. iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calități lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectivele specifice O.S.6.7, O.S.6.9, O.S.6.10. „Obiectivul general al proiectului este de a crește participarea, cu accent pe categoriile dezavantajate, la învățământul terțiar şi a calității acestuia, precum şi reducerea abandonului studiilor universitare, prin dezvoltarea și implementarea de oferte educaționale inovative direct corelate cu piața muncii și economia națională”, se arată într-un comunicat al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”. Printre activitățile și rezultatele proiectului se numără dezvoltarea și implementarea unui program complex de consiliere, tutoriat si mentorat, dar si suport financiar sub forma de burse, pentru un număr de minim 400 de studenți din regiuni mai puțin dezvoltate (din care minim 300 studenți dezavantajați), vizite tematice si caravană de promovare a studiilor universitare pentru un număr de minim 480 de elevi din regiuni mai puțin dezvoltate, îmbunătățirea nivelului de competențe pentru un număr de 75 de cadre didactice, din regiuni mai puțin dezvoltate, din învățământul terțiar prin participarea la programe de formare profesională cu conținut educațional inovator și prin utilizarea de resurse de învățare moderne şi flexibile, precum şi dezvoltarea a trei oferte educaționale cu conținut inovator și accent pe antreprenoriat, direct corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI, adresate studenților din învățământul terțiar. (E.M.)