Peste o sută de cazuri de încălcare a legislaţiei electorale la alegerile din Republica Moldova

Până la ora 18:30, observatorii Promo-LEX au raportat 321 de incidente, echipa centrală a Misiunii Promo-LEX au prelucrat 279, dintre care 104 au fost constatate. Printre încălcări se numără intimidarea observatorilor Promo-LEX – două cazuri, zvonuri, tentative sau chiar situaţii de recompense materiale sau băneşti oferite alegătorilor – tri cazuri sau transportarea organizată a alegătorilor – trei cazuri. Totodată, observatorii Promo-LEX au constat prezenţa materialelor de publicitate, afişaje, panouri electorale din raza secţiei de votare (100 metri de la localul secţiei) – 11 cazuri, agitaţie electorală sau PR negru pentru a determina alegerea alegătorilor – 12 cazuri, prezenţa nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secţiei de votare sau în raza de 100 m – 6 cazuri. La fel, până în acest moment s-au constat încălcări precum acte de violenţă sau intimidări ale alegătorilor, sau altor persoane – 6 cazuri, votarea nejustificată în grup (în cabine de vot se află 2 şi mai multe persoane) – 9 cazuri, deficienţe în listele electorale (discrepanţe dintre adrese; alegători decedaţi; semnături în locul altor persoane) – 20 cazuri, fotografierea buletinelor de vot, alte încălcări ale secretului votului – 7 cazuri, buletine de vot utilizate neconform – 6 cazuri. Observatorii au constat patru cazuri în care urnele de vot nu au fost sigilate potrivit procedurilor legale. (sursa: www.trm.md)