Preşedintele Comunităţii Evreieşti din Iaşi, Abraham Ghiltman, a încetat din viaţă

Preşedintele Comunităţii Evreieşti din Iaşi, Abraham Ghiltman, în vârstă de 85 de ani, a încetat din viaţă duminică, 3 noiembrie. Acesta se afla de mai multă vreme sub supravegherea medicilor. Înmormântarea va avea loc marţi, 5 noiembrie, de la ora 11.00, la Cimitirul Evreiesc din Iaşi. “Am aflat cu profundă părere de rău de plecarea dintre noi a domnului Abraham Ghiltman, preşedintele filialei Iaşi a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi. Ne-a părăsit un om care a strâns în sufletul său toată durerea anilor în care prietenii şi vecinii noştri evrei au fost supuşi celor mai crunte suferinţe din partea unor criminali ai umanităţii. Abraham Ghiltman a transformat această durere într-o imensă dragoste de oameni, cultivând toleranţa şi buna prietenie între toţi cei care, dincolo de orice confesiune religiosă, trăim, sperăm, visăm, suferim sub acelaşi cer şi acelaşi soare. Abraham Ghiltman ne-a învăţat că din cel mai adânc întuneric se poate înfiripa cea mai puternică rază de lumină, cea care ne călăuzeşte şi ne strânge împreună pe drumul spre viaţă. Iar viaţa este acolo unde suntem cu toţii fraţi întru bunătate, respect, solidaritate. Să ne rugăm bunului Dumnezeu ca Abraham Ghiltman, un luptător pentru pace şi iubire, să ne vegheze în continuare pe calea toleranţei, cu blândeţea şi modestia celui care a aflat, de multă vreme, că doar smerenia şi adevărul ne fac liberi. Odihneşte-te în pace, prieten drag al Iaşului!”, se arată în mesajul primarului Mihai Chirica, publicat pe pagina proprie de socializare. În şedinţa din 31 octombrie, Consiliul Local a aprobat cu unanimitate de voturi acordarea titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Iaşi preşedintelui Comunităţii evreieşti din Iaşi, Abraham Ghiltman. În susţinerea acestui demers, municipalitatea apreciază că Abraham Ghiltman a avut un rol major în asumarea de către comunitatea ieşeană a unui trecut tragic, reprezentat mai ales de Pogromul din 27 – 29 iunie 1941, una dintre cele mai oribile crime împotriva umanităţii. De asemenea, Abraham Ghiltman a întreprins numeroase demersuri pentru legarea de noi punţi de prietenie şi respect între comunitatea ieşeană şi românii din Israel, concretizate atât în semnarea acordurilor de înfrăţire între Municipiul Iaşi şi oraşele Ashdod şi Haifa, cât şi în vizitele făcute de către primarul Mihai Chirica în Israel, toate având ca efect dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi sprijin reciproc între Municipiul Iaşi şi reprezentanţii mediilor de afaceri, cultural şi academic din Israel. Abraham Ghiltman a fost unul dintre susţinătorii organizării Marşului Vieţii, manifestare tradiţională de comemorare a victimelor Pogromului de la Iaşi, organizată în fiecare an la Cimitirul Evreiesc din Iaşi. Profund implicat în viaţa comunităţii evreieşti din Iaşi, Abraham Ghiltman a fost alături de municipalitate în demersurile acesteia de recuperare a identităţii religioase a evreilor, prin reinaugurarea la 3 decembrie 2018 a Sinagogii Mari din Iaşi, cel mai vechi lăcaş de cult mozaic din România, precum şi prin acţiunea de relocare şi reabilitare a Porţii Cimitirului Evreiesc din Iaşi. De asemenea, Abraham Ghiltman a sprijinit şi a oferit consultanţă în proiectul municipalităţii de includere a Cimitirului Evreiesc din Iaşi în categoria monumentelor istorice. Nu în ultimul rând, Abraham Ghiltman a fost alături de Primăria Municipiului Iaşi la manifestările de inaugurare a două obiective care amintesc de Pogromul din iunie 1941, „Piaţa Evreilor martiri ai Pogromului din iunie 1941” şi „Piaţa Drepţi între Popoare”. În acelaşi context, împreună cu Excelenţa Sa Tamar Samash, fost Ambasador al Israelului în România şi Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi, Abraham Ghiltman a participat activ la ridicarea altor monumente și însemne care rememorează istoria comunităţii evreieşti, precum amplasarea unei plăci comemorative în zona fostului Cimitir Evreiesc din Ciurchi. Prin toată activitatea sa îndelungată şi deosebit de bogată, Abraham Ghiltman a contribuit esenţial la promovarea valorilor comunităţii evreieşti din Iaşi, fiind devotat cu toată fiinţa sa principiilor toleranţei şi bunei înţelegeri între semeni. (E.M.)