Conferinţa „Manuel Paleologul (1391-1425) – un basileu în oglinda scrierilor sale moral-politice”

Facultatea de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Centrul de Studii Clasice și Creștine, Societatea de Studii Clasice – Filiala Iași, Filologie Clasică (UAIC), Centrul de Cercetări privind Elitele Sociale și Ideologia Puterii organizează joi, 21 noiembrie 2019, la ora 18.00, în Sala H1, Corp H (Casa Catargi), Conferinţa „Manuel Paleologul (1391-1425) – un basileu în oglinda scrierilor sale moral-politice”, susținută de Dr. Simona NICOLAE, Facultatea de Limbi Străine (Universitatea din București), Institutul de Studii Sud-Est Europene (Academia Română).