În atenția debitorilor care înregistrează obligaţii bugetare restante la plata asigurărilor pentru şomaj

Ca urmare a apariției Ordonanţei nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale și a Ordinului președintelui ANOFM nr. 728/25.11.2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) IAȘI informează persoanele fizice și juridice debitoare care la data de 31.12.2018 inclusiv înregistrează obligații bugetare restante individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența contabila a AJOFM Iași în vederea recuperării, că Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM, prin entităţile publice subordonate cu personalitate juridică (AJOFM), acordă următoarele facilităţi fiscale:

amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii Fişei de calcul/Deciziei, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AJOFM IAȘI conform art. 28 alin. (1) din ordonanţă;

anularea obligaţiilor de plată accesorii.

Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 se realizează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

– toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

– sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

„Debitorii îşi pot exprima intentia de a beneficia de amânarea / anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei prin depunerea unei notificări / cereri de anulare a accesoriilor la registratura AJOFM Iași, sau comunicate prin poștă, dar nu mai tarziu de 15 decembrie 2019 inclusiv”, se arată într-un comunicat al AJOFM, semnat de Gabriela Vasilache, directorul executiv al acestei instituţii. „Pentru informații suplimentare, cei interesaţi se pot adresa doamnei Enachi Aurelia, şef birou administrare buget sau domnului Țucă Nicolae, consilier superior control,indeplinirea masurilor asiguratorii si executarea silita a debitelor, la sediul AJOFM Iași din str. Cucu, nr. 1, Iași, la tel: 0232/254577, prin fax: 0232/264682, de luni până joi între orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400”, se mai arată în comunicat. (E.M.)