Ministerul Educaţiei a lansat licitaţia pentru manualele de clasa a VIIII-a pentru anul şcolar 2020/2021

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) anunţă că a lansat procedurile de licitaţie pentru asigurarea manualelor şcolare pentru clasa a VIII-a, pentru anul şcolar 2020-2021. Totodată, a fost anunţată licitaţia pentru manualele la unele discipline care nu au avut oferte eligibile în procedura derulată anul acesta. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în calitate de autoritate contractantă, a lansat, joi,  procedurile de licitaţie în vederea asigurării manualelor şcolare pentru elevii claselor a VIII-a în anul şcolar 2020-2021, se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, de MEC. De asemenea, a fost anunţată şi licitaţia al cărei obiectiv îl constituie asigurarea manualelor şcolare pentru o serie de discipline (clasele I-VII), care nu au avut oferte eligibile în cadrul procedurii derulate în acest an. În total, este vizată achiziţia de manuale pentru 66 de titluri/discipline, inclusiv pentru elevii minorităţilor naţionale (58 de titluri pentru clasa a VIII-a şi 8 titluri pentru clasele I-VII). Numărul total de exemplare este de 3.739.522 (3.697.917 exemplare – clasa a VIII-a, respectiv 41.605 exemplare – clasele I-VII). Calendarul licitaţiei destinate achiziţiei de manuale pentru disciplinele prevăzute în planul-cadru aferent clasei a VIII-a prevede ca termen de încărcare a ofertelor în SEAP data de 3 februarie 2020, în timp ce pentru a doua licitaţie, termenul-limită a fost fixat pentru 6 ianuarie 2020. “Prin organizarea acestor proceduri, având ca scop achiziţia de manuale şcolare elaborate în conformitate cu noile abordări curriculare din învăţământul gimnazial, elevii vor beneficia de manuale corespunzătoare din punct de vedere al conţinutului ştiinţific, adaptate nivelului de vârstă şi în acord cu nevoile de formare ale societăţii”, arată MEC. Potrivit atribuţiilor stabilite de reglementările în vigoare, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare coordonează derularea mecanismelor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, conform metodologiei de profil. În acest sens, CNEE cooptează evaluatori – cadre didactice şi specialişti externi (experţi cooptaţi).  De asemenea, CNEE are misiunea de a forma experţi evaluatori de manuale şcolare, prin derularea de programe adecvate. Procedurile de licitaţie se vor desfăşura în conformitate cu prevederile specifice (ordinul de ministru nr. 3.103/2019 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi HG 395/2016 privind normele de aplicare a acestei legi). (sursa: www.news.ro)