O nouă serie a Conferințelor „Moștenirea lui Asachi”

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (UTI) continuă seria conferințelor „Moșternirea lui Asachi”, realizate în parteneriat cu acad. Bogdan Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române și cadru didactic al Politehnicii ieșene. Acad. Ion Tighineanu, președinte al Academiei de Științe a Moldovei și membru de onoare al Academiei Române, va susține vineri, 13 decembrie 2019, de la ora 12.00, o conferință cu tema „Nanoparticule, nanomembrane și nanoarhitecturi complexe pe bază de GaN pentru diverse aplicații” în Aula Magna „Carmen Sylva” a UTI. „Profesorul universitar Ion Tighineanu este un om de știință care se bucură de o largă recunoaștere internațională. Domnia sa a format și conduce grupe de cercetare care dezvoltă idei noi în fizica aplicată / știința materialelor, idei care se concretizează în lucrări științifice de impact, brevete și aplicații care se regăsesc pe piață”, a declarat acad. Bogdan Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române. Acad. Ion Tighineanu va primi cu această ocazie și cea mai înaltă distincție academică care poate fi oferită de o instituție de învățământ superior: titlul de Doctor Honoris Causa. Premiul va fi oferit în cadrul unei ședințe festive a Senatului UTI, care va avea loc înaintea susținerii conferinței. Comisia de specialiști care a analizat activitatea didactică și de cercetare a acad. Ion Tighineanu este formată din: prof. dr. ing. mat. Daniel Condurache, prorector responsabil cu activitatea de informatizare și comunicațiile digitale în cadrul UTI, acad. Nicolae Victor Zamfir, președinte al Secției de Științe Fizice a Academiei Române, directorul proiectului laserului de la Măgurele, dr. Ladislau Vekas, membru corespondent al Academiei Române, director al Centrului de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate al Academiei Române, Timișoara, acad. Bogdan Simionescu, prof. univ. dr. ing. Iulian Ciocoiu, UTI, prof. univ. dr. ing. Daniela Tărniceriu, decan al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației de la UTI.  „Conferirea de către Universitatea Tehnică a titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Tighineanu vine ca o recunoaștere a valorii sale științifice, dar și a consecvenței cu care a acționat și acționează domnia sa pentru dezvoltarea relațiilor științifice și colaborărilor dintre cercetătorii moldoveni și români – de altfel, de mai mulți ani, o parte dintre lucrările semnate de acad. Ion Tighineanu au drept co-autori cercetători și cadre didactice din România, cu care sunt dezvoltate proiecte comune”, a mai precizat acad. Bogdan Simionescu. Acad. Ion Tighineanu s-a născut la 22 martie 1955, în localitatea Sofia, regiunea Drochia, Republica Moldova. Acesta este profesor la Universitatea Tehnică a Moldovei, director fondator al Centrului Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor (din anul 2001) și, începând cu aprilie 2019, președinte al Academiei de Științe a Moldovei. În perioada mai 1998 – noiembrie 2004 a ocupat poziția de prorector al Universităţii Tehnice a Moldovei. A efectuat stagii în calitate de profesor invitat la Universitatea din Michigan (SUA), universitățile din Parma și Cagliari (Italia), respectiv de bursier Humboldt la Universitatea Tehnică din Darmstadt (Germania). Rezultatele remarcabile ale activității de cercetare desfășurate de către acad. Ion Tighineanu se reflectă în cele peste 700 publicații, inclusiv peste 400 articole în bazele de date Web of Science și SCOPUS, 6 cărţi editate în limba engleză (dintre care trei editate la „Springer” în Germania şi una la „Woodhead Publishing” în Marea Britanie), precum și cele 52 de brevete de invenţie. Acesta are peste 6.000 de citări în baza de date Scopus și indicele Hirsch de valoarea 40. A activat în calitate de editor invitat la publicarea a 6 numere speciale ale unor reviste indexate Web of Science. (E.M.)