Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020 – 2023 a fost aprobat

Documentul planifică activitatea Executivului pe perioada întregului mandat şi a fost elaborat în vederea realizării Programului său de activitate, transmite Știri.md cu referire la Moldpres.  Obiectivele incluse în Planul de acţiuni au fost preluate din Programul de activitate al Guvernului şi coincid cu obiectivele importante ale acestuia. Suplimentar, documentul stabileşte obiective în domeniul asigurării respectării drepturilor omului, libertăţii mass-media, protecţiei mediului, dezvoltării regionale şi dezvoltării infrastructurilor, care nu sunt listate expres de Programul de activitate Planul de acțiuni înglobează angajamente importante, cu impact economic, social şi de mediu, pe direcţii prioritare de activitate, ca edificarea statului de drept, reforma justiţiei, combaterea corupţiei şi respectul pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale; ordinea publică şi securitatea cetăţenilor; politica externă; dezvoltarea economică. De asemenea, documentul include și alte direcții prioritare de activitate: finanţele publice; protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii; educaţie, cercetare, cultură, tineret şi sport; sectorul agrar şi industria alimentară; protecţia mediului şi resursele naturale; dezvoltare regională şi planificare spaţială; securitate şi apărare; reintegrarea ţării. Pentru fiecare direcţie prioritară de activitate au fost setaţi indicatori de progres, cu ţinte concrete pentru fiecare domeniu de activitate, aceştia urmând a fi atinşi către finele perioadei de implementare a Planului de acțiuni. Acesta conține, de asemenea, angajamentele de transpunere a legislaţiei UE, asumate în baza acordurilor bilaterale cu UE. Documentul stabileşte acţiunile concrete, termenele de realizare, indicatorii de monitorizare şi instituţiile responsabile. Monitorizarea executării Planului de acţiuni al Guvernului va fi realizată trimestrial de Cancelaria de Stat, prin intermediul Sistemului informaţional – platforma de monitorizare şi raportare „Plan-PRO”, în baza informaţiilor prezentate de autorităţile administrative centrale. Planul de acţiuni al Guvernului urmează a fi actualizat anual, în vederea asigurării flexibilităţii şi ajustării (modificării, concretizării şi completării) setului de acţiuni la situaţia curentă. Prim-ministrul Ion Chicu a declarat în ședința Guvernului că, în urma implementării Planului de acțiuni preconizate, Produsul Intern Brut va crește în valoare nominală cu 53,7 la sută, până la 320 miliarde de lei, în 2023, față de 209 în 2019, iar în valoare reală cu 25 la sută. Cheltuielile de la bugetul public național se preconizează să crească cu 56,7 la sută, inclusiv în educație cu 63,3 la sută, iar în sănătate cu 61,5 la sută. Investițiile publice se estimează să crească cu 53,8 la sută, în anii 2019-2023 se planifică să fie investite 54 miliarde de lei. Salariul mediu pe economie va crește cu 52,7 la sută, până la 11 200 lei, în anul 2023, iar în sectorul public se estimează să crească cu 58,6 la sută, până la 12 700, în 2023, față de 8005 în 2019. (sursa: www.moldpres.md)