Rezoluția Tinerilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, lansată oficial la Iaşi

Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași – FONTIS, împreună cu Consiliul Tineretului din România (CTR), organizează vineri, 13 decembrie, de la ora 11:00, în Sala Mare a Primăriei, evenimentul de lansare a “Rezoluției Tinerilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României”, proeict inclus în cadrul Programului „Iași – Capitala Tineretului din România 2019-2020”. Rezoluția face parte din Proiectul „rISeUp Nord-Est” și are la bază un studiu realizat în perioada 15 noiembrie – 8 decembrie, al cărui scop a fost consultarea tinerilor din cele şase județe ale Regiunii de Dezvoltrare Nord-Est (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui) și identificarea principalelor nevoi, provocări și propuneri ale acestora. Procesul de colectare a datelor a fost implementat de FONTIS, cu sprijinul CTR și al structurilor de tineret reprezentative la nivelul județelor din regiune.  În cadrul evenimentului sunt invitați reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, liderii organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret din Iași, reprezentanți ai mediului academic și ai instituțiilor care au un rol important în lucrul cu tinerii. “În perioada 2012-2019, numărul total de tineri cu rezidența în România a scăzut de la 5.808.189, la 4.968.850, reprezentând o scădere procentuală de 14,45%. În acest timp, numărul total de tineri din regiunea de Nord-Est a României a scăzut de asemenea, de la 935.198, la 855.224, scăderea procentuală fiind de 8,55%, sub media națională. Astfel, tinerii din cele șase județe din nord-estul României (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui), în urma unui amplu proces de consultare, coordonat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași – FONTIS, în cadrul proiectului Iași – Capitala Tineretului din România 2019-2020, au formulat următoarele puncte principale ale unei rezoluții care își propune îmbunătățirea vieții tinerilor din regiune:

  1. Procesul de depopulare al regiunii, manifestat în special prin scăderea ratei natalității și a emigrării masive a tinerilor, trebuie să fie încetinit în cel mai scurt timp.
  2. Sprijinirea întoarcerii tinerilor în regiunea de proveniență, printr-un set de măsuri care să vizeze, printre altele, facilități în privința angajabilității și a dobândirii unei locuințe.
  3. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și a mobilității tinerilor pentru a studia. Crearea unui context specific învățământului centrat pe elev.
  4. Creșterea gradului de implicare al tinerilor în viața comunității și existența unei mai mari apropieri a reprezentanților autorităților publice față de tineri.
  5. 5.     O mișcare de tineret „sănătoasă” presupune existența unor Consilii Consultative pe Probleme de Tineret, respectiv o finanțare adecvată a structurilor de și pentru tineret.
  6. Creșterea gradului de adeziune al tinerilor la comunitățile din care fac parte prin îmbunătățirea calității vieții și diversificarea facilităților destinate acestora.
  7. Facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii – se arată într-un comunicat al iniţiatorilor acestui demers. Proiectul este implementat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași – FONTIS, împreună cu Consiliul Tineretului din România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și este finanțat prin Programul Start ONG, un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația „Act for Tomorrow”. Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educație, sănătate, mediu, social și cultural. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere și instituțiilor non-administrative. rISeUp Nord-Est este una dintre cele cinci priorități ale Programului „Iași – Capitala Tineretului din România 2019-2020” și s-a născut ca răspuns la lipsa coalizării structurilor de tineret din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. Misiunea acestei priorități presupune ca resursele Iașului să fie valorificate pentru a coagula factorii schimbării din întreaga zonă, prin implicarea tinerilor și a structurilor de tineret din toată regiunea. (E.M.)