MINISTERUL SĂNĂTĂȚII VREA SĂ INCLUDĂ ÎN DEFINIȚIA ”TULBURĂRI DE SPECTRU AUTIST” ÎNCĂ PATRU ENTITĂȚI DIAGNOSTICE

Ministerul Sănătății vrea să modifice Normele Metodologice de aplicare a Legii privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, în sensul includerii în definiția ”tulburări de spectru autist” a următoarelor entități diagnostice: Autism infantil, Sindrom Aspenger, Autism Atipic, Tulburare pervazivă de dezvoltare sau PDD-NOS (Persasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified). Un proiect de ordin în acest sens a fost publicat în transparență decizională.

Astfel, potrivit textului, ”Tulburarea de Spectru Autist (TSA) este o tulburare pervazivă de dezvoltare ce se caracterizează printr-o afectare permanentă a capacității de relaționare socială, printr-o deviere a comunicării și patternuri comportamentale restrictive, stereotipe. Tulburarea de Spectru Autist include următoarele entități diagnostice: Autism infantil, Sindrom Aspenger, Autism Atipic, Tulburare pervazivă de dezvoltare sau PDD-NOS (Persasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified)”.

Tulburarea are debut precoce prin manifestarea unor tulburări sau devieri care afectează o serie de arii de dezvoltare:

1. deficit în iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor sociale, exprimarea interesului şi a emoţiilor.

2. incapacitatea de a folosi limbajul şi comunicarea;

3. prezenţa unui comportament stereotip, incluzând un repertoriu comportamental restrictiv şi repetitiv.

Diagnosticul de TSA şi diagnosticul altor tulburări de sănătate mintală asociate sunt stabilite de medicul specialist conform criteriilor europene de diagnostic, precizează Ministerul Sănătății. Stabilirea acestor diagnostice, evaluarea şi reevaluarea lor se realizează în serviciul ambulator, centrul de sănătate mintală, cabinetele medicale individuale sau prin internare într-o secţie de profil, după caz, se arată în proiectul de ordin.

Pentru formularea diagnosticului de TSA, precum şi diagnosticul altor tulburări de sănătate mintală asociate sunt necesare: evaluarea psihiatrică, evaluarea psihologică şi, la recomandarea medicului specialist, examene paraclinice, după caz. Medicul de familie ia în evidenţă pacienţii cu diagnosticul de TSA şi diagnosticul altor tulburări de sănătate mintală asociate, mai precizează MS.

Legea privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, cu modificările și completările ulterioare, reglementează serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale care vizează identificarea precoce, tratamentul, recuperarea şi ameliorarea calităţii vieţii şi funcţionării sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate. Conform prevederilor acestei legi toate persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate au acces liber la serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale, respectiv: depistare activă precoce, diagnostic clinic psihiatric şi evaluare clinică psihologică, tratament psihofarmacologic, intervenţii specializate precoce, psihoterapie cognitiv-comportamentală, consiliere psihologică a părinţilor şi a familiei, precum şi servicii educaţionale.