CNAS A STABILIT CONDIȚIILE ÎN CARE POATE FI ÎNLOCUIT CARDUL EUROPEAN DE SĂNĂTATE

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a stabilit condițiile în care poate fi înlocuit cardul european de sănătate. Ordinul în acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial. 

”Asiguratul care solicită înlocuirea cardului european de asigurări sociale de sănătate va putea beneficia, contra cost, de un card european duplicat, a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăși perioada de valabilitate a cardului inițial”, se arată în document.

Asiguratul poate cere un card nou în cazul pierderii, furtului sau deteriorării celui emis inițial, în cazul modificării datelor personale de identificare sau în ”alte situații justificate”, potrivit CNAS.

Documentul va fi emis în termen de șapte zile lucrătoare, iar asiguratul va plăti contravaloarea acestuia, precum și a distribuției lui.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) oferă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană. Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană în scopul obţinerii unui tratament medical planificat.

CEASS acoperă doar serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă. Pentru anumite servicii, este posibil să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care sunt acordate aceste servicii.

Perioada de valabilitate a Cardului European de Asigurări de Sănătate este de doi ani de la data emiterii.