UAIC a obținut de la MEC o finanțare de peste 250.000 de lei pentru proiecte extracurriculare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a obținut de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC) o finanțare de 265.000 de lei pentru implementarea a 23 de proiecte extracurriculare.  Suma este aproape triplă față de cea alocată în anul 2016.

În luna octombrie a anului 2019, Ministerul Educației și Cercetării a solicitat UAIC propuneri de proiecte extracurriculare eligibile pentru finanțare în baza Ordinului 5052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat pentru organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare-științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a propus 39 de proiecte, din care se vor implementa 23.

Proiectele care vor fi implementate sunt:

1.       Conferința studențească de cercetare psihologică și educațională (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației)

2.       Tech Ideas – startup-uri în tehnologie pentru studenții de la Informatică Economică (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor)

3.       Club de dezbateri în limba engleză (Facultatea de Litere)

4.       Vizită practică afaceri internaționale Constanța – AISI (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor)

5.       Sesiunea de comunicări științifice – Chimia, frontieră deschisă spre cunoaștere (Facultatea de Chimie)

6.       FII Code (Facultatea de Informatică)

7.       Excursie didactică – La 100 de ani de la Marea Unire (Facultatea de Istorie)

8.       Sesiunea științifică anuala a studenților naturaliști (Facultatea de Biologie)

9.       Școala de vară- Fii student antreprenor (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor)

10.   Conferința științifică studențească Universitaria (Facultatea de Educație Fizică și Sport)

11.   Model European Union (Facultatea de Drept)

12.   Congresul Național al Studenților de la Științe Umaniste și Social Politice (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice)

13.   Workshop cultural artistic pentru promovarea cântului coral (Facultatea de Teologie Ortodoxă)

14.   Vizita de studiu in Ținutul Buzăului (Facultatea de Geografie și Geologie)

15.   Comunicarea științei și studenții UAIC- Noaptea cercetătorilor (Facultatea de Fizică)

16.   Săptămâna socială a studentului (Facultatea de Teologie Romano-Catolică)

17.   Colocviul Național Studențesc ”Mihai Eminescu” (Facultatea de Litere)

18.   Turism ecologic și orientare turistică studențească (Facultatea de Educație Fizică și Sport)

19.   Biodiversitatea ca resursă (Facultatea de Biologie)

20.   Sesiunea de comunicări științifice studențești în domeniul studiilor europene (Facultatea de Drept)

21.   Vizită de studiu a studenților de la FEAA la BVB și CFA (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor)

22.   Sesiunea națională de comunicări științifice (Facultatea de Matematică)

23.   Excursie de lucru în vederea vizitării unor instituții de asistență socială şi instituții culturale din alte localități (Facultatea de Teologie Ortodoxă)