Începând de mâine, pensionarii îşi pot ridica de la tonetele CTP cardurile de călătorie “SeniorIS”

Joi, 30 ianuarie, Compania de Transport Public (CTP) începe acţiunea de distribuire a “liberelor de circulație” pe transportul în comun din municipiu pentru pensionari, respectiv a cardurilor „SeniorIS”. “Prin această modalitate sunt eliminați timpii de stat la rând iar pensionarii nu vor mai fi nevoiți, în fiecare an, să vizeze legitimațiile de transport. Cardurile sunt valabile pe toată perioada în care sunt îndeplinite condițiile de acordarea a gratuităților și reducerilor”, a declarat primarul Mihai Chirica. Cardurile “SeniorIS” vor putea fi ridicate de la tonetele CTP Iaşi, începând cu data de 30 ianuarie, de către beneficiarii titlurilor de călătorie gratuite oferite de Primăria Municipiului Iași, cu sprijinul Direcției de Asistență Socială. Pentru a putea intra în posesia noilor documente de călătorie, titularilor cardurilor vor trebui să prezinte cartea de identitate/buletinul și să predea vechile legitimații.Tonetele CTP de la care pot fi ridicate cardurile de către pensionarii arondați acestora sunt următoarele:

1. Dr. Savini ➝ Luni – Vineri, 06:00 – 21:00
2. Ateneu ➝ Luni – Vineri, 08:00 – 13:00
3. Podu de Piatră ➝ Luni – Vineri, 08:00 – 13:00
4. Bicaz ➝ Luni – Vineri, 06:00 – 21:00
5. Țesătura ➝ Luni – Vineri, 08:00 – 13:00
6. Frigorifer ➝ Luni – Vineri, 06:00 – 21:00
7. Mircea cel Bătrân ➝ Luni – Vineri, 06:00 – 21:00
8. Tudor Neculai ➝ Luni – Vineri, 08:00 – 13:00
9. Moara 1 Mai Canta ➝ Luni – Vineri, 08:00 – 13:00
10. Munca Invalizilor ➝ Luni – Vineri, 06:00 – 21:00
11. Pod Metalurgie ➝ Luni – Vineri, 08:00 – 13:00
12. Piața Nicolina ➝ Luni – Vineri, 08:00 – 13:00

“În perioada următoare vor fi anunțate datele de la care și beneficiarii arondați celorlalte puncte CTP Iași din oraș vor putea să se prezinte la tonete pentru eliberarea cardurilor SeniorIS”, precizează reprezentanţii companiei de transport public. Cardul “SeniorIS” este netransmisibil și valabil în mijlocul de transport numai împreună cu buletinul sau cartea de identitate a beneficiarului. Beneficiarii acestor documente pot călători fără efectuarea unor proceduri suplimentare, fiind folosite doar în timpul acțiunii de control, în cadrul căreia angajații CTP Iași vor scana codul QR pentru verificarea valabilității acestora. Printre avantajele cardului “SeniorIS” se numără eliminarea timpilor de stat la rând a persoanelor în vârstă, care beneficiază de această facilitate și care în fiecare an erau nevoite să își vizeze legitimațiile de transport. Aceste carduri nu vor mai trebui vizate, bazele de date fiind actualizate lunar de către DAS și CTP. În plus, introducerea acestor carduri va conduce și la descongestionarea chioșcurilor de bilete, dând astfel posibilitatea cumpărătorilor de titluri de călătorie să le achiziționeze într-un mod mai facil. Un alt avantaj constă în scăderea costurilor de operare, în condițiile în care, după vizarea legitimațiilor, era necesar un volum de muncă de cel puțin două luni pentru actualizarea noii baze de date. Nu în ultimul rând, la fel precum “StudentIS”, cardul “SeniorIS” presupune folosirea unei tehnologii smart în implementarea acestei măsuri, prin extinderea aplicației deja existente 24Pay. În prezent, aceasta oferă posibilitatea tuturor utilizatorilor să achiziționeze orice tip de titlu de călătorie online, aflat în oferta CTP Iași, inclusiv de tipul celor pentru elevi și studenți. (E.M.)