Un nou regulament privind comercializarea şi folosirea articolelor pirotehnice de divertisment

Persoanele fizice şi juridice autorizate vor putea folosi articolele pirotehnice de divertisment pe raza municipiului Iaşi numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului. Folosirea articolelor pirotehnice între orele 24.00 şi 6.00 este interzisă, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza unei aprobări emise de autorităţile locale. De asemenea, pe raza municipiului Iaşi sunt interzise jocurile de artificii la o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu până la patru niveluri şi la mai puţin de 100 de metri faţă de cele cu peste patru niveluri, la o distanţă mai mică de 500 de metri de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze, precum și la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie. Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a jocurilor de artificii, respectiv a regulamentului privind interzicerea comercializării şi utilizării petardelor pe raza municipiului Iaşi, documente aprobate cu unanimitate de voturi de aleşii locali în cadrul şedinţei de vineri, 28 februarie, a Consiliului Local, focurile de artificii nu pot avea loc în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre, pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane și la o distanţă mai mică de 500 de metri de păduri. Potrivit aceluiaşi regulament, o serie de articole pirotehnice având un risc mediu spre mare, precum roți zburătoare, jerbe, rachete, tuburi cu tragere, sori rotitori, focuri bengale, baterii și combinații etc. vor putea fi utilizate în spații deschise, vaste, exclusiv de către pirotehnicieni. Pentru organizarea și desfășurarea oricărui joc de artificii cu articole pirotehnice este necesar obținerea acordului Primăriei Municipiului Iași, încălcarea prevederilor regulamentului constituind contravenție, fiind sancționată cu amendă cuprinsă între 2.400 lei și 2.500 lei. Tot în cadrul şedinţei de vineri, consilierii locali au aprobat, cu unanumitate de voturi, reglementarea normelor privind gospodărirea şi instaurarea unui climat de ordine şi curătenie în municipiu. Potrivit actului normativ aprobat de aleşii locali, nerespectarea obligației deținătorilor sau administratorilor de imobile de a întreţine curăţenia pe trotuarele şi spaţiile verzi din dreptul imobilelor va fi sancţionată cu amendă variind între 1.000 şi 1.500 de lei. De asemenea, vânzarea ambulantă neautorizată de preparate alimentare ori nealimentare în incinta pieţelor va atrage o amenzi cu valori cuprinse între 600 şi 1.200 de lei, în timp ce circulaţia cu vehicule, indiferent de modul de propulsie a acestora (exceptând persoanele cu dizabilități locomotorii care circulă cu vehicule speciale, altele decât autoturismele), în parcuri ori pe spaţii verzi, precum şi distrugerea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace vor fi sancţionate cu amenzi cuprinse între 1.000 şi 1.500 de lei. În cadrul aceleiaşi şedinţe, mai multe proiecte de hotărâre au fost respinse, ele neîntrunind numărul necesar de voturi din partea aleşilor locali, sau au fost retrase de pe ordinea de zi chiar de către iniţiatorii acestora. Astfel, proiectele privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii privind proiectul „Realizare sensuri giratorii în intersecţia Şoseaua Păcurari cu Moara de Foc, str. Petru Poni cu str. Niciman, str. Cucu, la intersectia cu b-dul C.A. Rosetti şi, respectiv, intersectia de la Cotnari (Bulevardul Nicolae Iorga, intersecţie cu Bulevardul Socola), aprobarea înfiinţării “Compartimentului Urgenţe Urbane” în subordinea Direcţiei Tehnice şi Servicii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi”, înfiinţarea unui program anual de finanţare a asociaţiilor de proprietari, aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Asociaţia Outventure pentru introducerea Iaşului în platforma turistică USE-IT au fost respinse de consilieri la vot, în timp ce proiectele referitoare la înscrierea Municipiul Iaşi în programul Waze Connected Citizens (CCP) şi cel privind aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Iaşi” au fost retrase, în final, de pe ordinea de zi. (E.M.)