Primăria alocă 3,8 milioane de lei de la buget pentru combaterea pandemiei de coronavirus

Municipalitatea va aloca suplimentar de la bugetul local suma de 3,8 milioane de lei pentru o serie de măsuri de primă urgență în vederea reducerii riscului de extindere a pandemiei provocate de SARS-CoV-2, un proiect de hotărâre în acest sens urmând a fi supus spre dezbatere şi aprobare plenului Consiliului Local în şedinţa de marţi, 31 martie, care se va desfăşura în sistem online. Din această sumă, 500.000 de lei vor fi dirijați către serviciile de salubritate, 500.000 de lei pentru subvenționarea transportului în comun, iar 100.000 de lei vor reveni Poliției Locale. De asemenea, 500.000 de lei vor fi rezervați pentru bunuri și servicii ce țin de ordinea publică și siguranța națională, iar 2.000.000 de lei vor acoperi cheltuielile cu asistența socială (cheltuieli pentru carantină și alte măsuri în domeniul sănătății). O altă propunere, care va fi supusă spre aprobare aleşilor locali, prevede ca din bugetul inițial alocat pentru întreținerea grădinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive și de agrement, 500.000 de lei să fie folosită în vederea susținerii acțiunilor de combatere a răspândirii coronavirusului pe raza Municipiului Iași. Tot în cadrul măsurilor de prevenție și protecție se prevede ca voluntarii cuprinși în sistemul public de voluntariat, care sunt implicați în gestionarea măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului, să beneficieze de transport gratuit pe mijloacele de transport public, în baza unei legitimații vizate de Primăria Municipiului Iași, precum și de materiale de protecție (mănuși de protecție, măști de protecție). În fine, o măsură care va face obiectul discuțiilor în plenul ședinței de Consiliu Local vizează acordarea unui ajutor extern, mai exact alocarea sumei de 200.000 lei pentru sprijinirea Primăriei Municipiului Chișinău pentru prevenirea și limitarea efectelor pandemiei COVID-19, sumă necesară pentru achiziţionarea de materiale de protecție și dezinfectanți. (E.M.)