Senatul a adoptat propunerea legislativă care prevede că ajutoarele de urgenţă pot fi acordate de Guvern şi/sau autorităţile locale persoanelor sau familiilor care se află în stare de necesitate şi au risc de excluziune socială

Senatul a adoptat, marţi, în şedinţa de plen, în calitate de prim for legislativ sesizat, o propunere iniţiată de parlamentari UDMR care prevede că ajutoarele de urgenţă pot fi acordate de Guvern şi/sau autorităţile locale persoanelor sau familiilor care se află în stare de necesitate şi au risc de excluziune socială.

Senatorii au votat telefonic pentru acest act normativ, fiind exprimate 118 voturi “pentru” şi 12 “împotrivă”.

“Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, poate acorda ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, precum şi în alte situaţii stabilite prin hotărâre a Guvernului. Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă garantat de Guvern se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii”, prevede actul normativ.

De asemenea, primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, stabilită prin hotărâre a Consiliului local, familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate apărute ca urmare a unor calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi în alte situaţii deosebite care conduc la apariţia riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în ţară sau în străinătate.

Actul normativ mai prevede că propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază cererea şi declaraţia pe propria de răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială punctuală prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite.

“Ajutoarele de urgenţă acordate nu sunt supuse impozitului pe venit şi nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială acordate de la bugetul de stat. Ajutoarele stabilite de Consiliile locale se suportă din bugetul local şi pot fi acordate şi în completarea celor date de Guvern”, stipulează proiectul adoptat de Senat.

Iniţiatorii susţin, în expunerea de motive, că propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat este necesară întrucât actul normativ în vigoare este “relativ neclar, tratând în cadrul aceluiaşi articol 28 toate tipurile de ajutoare de urgenţă fără o distincţie clară între sursa de finanţare şi scopul acordării lor”.

“Mecanismul de justificare a situaţiei de urgenţă care a condus la necesitatea solicitării unui ajutor de urgenţă nu este clar, fapt ce a condus la interpretări diferite, cele mai notabile fiind divergenţele dintre autorităţile publice locale şi auditorii publici externi ai Curţii de Conturi”, explică iniţiatorii.

Şedinţa, condusă marţi din sala de plen de preşedintele interimar, Robert Cazanciuc, asistat de secretarii Marian Pavel şi Mario Oprea, a avut loc, la fel ca şi cele din săptămânile trecute, cu o prezenţă restrânsă (35 de senatori) în sală, majoritatea acestora participând de la distanţă.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. AGERPRES