Image of multinational focused students in protective mask talking while studying with laptop at classroom

4.650 de absolvenţi ai clasei a VIII-a din judeţul Iaşi au fost repartizaţi în învăţământul liceal de stat

Ministerul Educaţiei și Cercetării a publicat vineri, 10 iulie, la ora 14.00, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a. La nivelul judeţului Iaşi au fost repartizați 4.650 elevi în învățământul liceal de stat, dintre care 2.258 de candidați la filiera teoretică și 2.392 de candidați la filiera tehnologică. Potrivit unui comunicat al inspectoratului Şcolar Judeţean, au fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate: 492 de elevi la specializări vocaţionale, 15 elevi în învăţământul militar, 58 de elevi pe locurile speciale rezervate candidaţilor de etnie romă, 28 de elevi în învățământul special. În total, au fost completate 86.788 de opțiuni, rezultând o medie de 18 opţiuni/elev, iar un număr de 18 candidați au fost admiși cu media generală 10. Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 13-20 iulie candidații vor depune/transmite dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. În zilele de 22, 23 și 24 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată. 197 elevi nu au fost repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. Aceştia vor intra în următoarea etapă de admitere (24 iulie – 3 august 2020), alături de absolvenții clasei a VIII-a repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, de candidaţii care nu au participat şi de absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 24 iulie 2020.