Premierul Ion Chicu a vizitat raionul Leova

 Prim-ministrul Ion Chicu a efectuat ieri o vizită de lucru în raionul Leova, a relatat pentru MOLDPRES Direcţia comunicare și protocol a Executivului.

Șeful Guvernului a avut o întâlnire cu autoritățile publice locale, în cadrul căreia au fost abordate principalele probleme confruntate de cetățenii din raion. Printre acestea se numără lipsa locurilor de muncă și exodul tinerilor din localități, eliminarea gunoiștilor neautorizate, lipsa rețelelor de apeduct și canalizare.

Prioritar, s-a discutat despre gestionarea situației epidemiologice la nivel local și național, despre gradul de pregătire al instituțiilor medicale și a celor de învățământ.

Aleșii locali au vorbit despre necesitatea reparării drumurilor. Conform Programului, în acest an pentru reparația și întreținerea drumurilor publice naționale, locale, comunale, dar și a străzilor, din bugetul de stat pentru raionul Leova se preconizează mijloace financiare în sumă de 27 milioane de lei.

La întrunire s-a analizat și proiectul care prevede construcția unui pod peste râul Prut, care ar uni orașul Leova din partea Republicii Moldova şi satul Bumbăta din partea României. Membrii APL și-au exprimat convingerea că podul ar deveni o arteră de importanță regională şi națională, care ar contribui la crearea unui spațiu economic comun şi ar facilita dezvoltarea relațiilor economice, culturale şi comerciale cu perspective investiționale în regiune.

Calamitățile naturale și consecințele acestora în zonă s-au regăsit pe agenda discuției. Seceta din acest an a afectat culturile agricole și a adus prejudicii agenților economici.

„Întrucât situația în agricultură este una critică, Guvernul a decis majorarea Fondului de subvenționare a agriculturii cu 100 milioane de lei. Principala posibilitate de suport pentru domeniul agricol este de a oferi asigurări compensate de stat”, a subliniat premierul.

Ion Chicu a inspectat și terenul din orașul Leova, cu o suprafață de 10 ha, destinat construcției Platformei Industriale Multifuncționale /PIM/. Poziționarea acestuia este favorabilă, având conexiune la drumul republican R34 și posibilitatea de racordare la toate utilitățile: apă și canalizare, gaz și lumină. Costul total pentru crearea infrastructurii de utilități se ridică la cca 8 milioane de lei.

„Trebuie să restabilim economia și în regiuni, nu doar în capitală. Potențiali investitori sunt, dar vor să găsească aici toate condițiile necesare pentru inițierea unei afaceri. În proiectul de asumare a răspunderii, Guvernul a prevăzut 50 milioane de lei pentru crearea a 16 platforme industriale multifuncționale”, a declarat Ion Chicu.

Prin crearea PIM în localitățile în care nu există Parcuri Industriale sau Zone Economice Libere, se urmărește sporirea atractivității investiționale a R. Moldova la nivel regional, dezvoltarea sectorului ÎMM, implementarea tehnologiilor moderne, dar și crearea a noi locuri de muncă.