Societăţile de asigurare au subscris, în primele trei luni din acest an, prime brute în valoare de 2,95 miliarde lei

Societăţile de asigurare, autorizate şi reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, au subscris, în primele trei luni din acest an, prime brute în valoare de 2,95 miliarde lei, în creştere cu 8,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, potrivit unui comunicat al ASF, remis, vineri, AGERPRES.

Tendinţa de consolidare a pieţei asigurărilor de viaţă a continuat şi pe parcursul trimestrului I al anului 2020. Aceasta a înregistrat o creştere de 7,2%, în comparaţie cu intervalul similar al anului 2019. Cu toate acestea, piaţa asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deţine o pondere de 79% din totalul primelor brute subscrise (PBS).

La sfârşitul lunii martie a anului 2020, toate societăţile de asigurare îndeplineau atât cerinţele necesarului de capital de solvabilitate (SCR), cât şi cerinţele minime de capital (MCR). De asemenea, ratele SCR şi MCR, calculate la nivelul pieţei ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile să acopere cerinţele de capital şi valoarea totală a necesarului de capital, au înregistrat valori supraunitare, în creştere comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior. Rata SCR la nivelul pieţei s-a situat la un nivel de 1,73, iar rata MCR la o valoare de 4,31.

La 31 martie 2020 activau pe piaţa asigurărilor 28 de societăţi de asigurare, autorizate şi reglementate de ASF, dintre care 15 au practicat numai activitate de asigurări generale (AG), şapte au practicat numai activitate de asigurări de viaţă (AV) şi şase au practicat activitate compozită.

În trimestrul I al anului 2020, aproximativ 89% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăţi de asigurare din cele 28 de societăţi autorizate.

PBS aferente asigurărilor generale (AG) s-au ridicat, în intervalul ianuarie – martie al anului 2020, la valoarea de aproximativ 2,34 miliarde lei, în creştere cu 9,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, iar PBS aferente asigurărilor de viaţă (AV) au însumat aproximativ 616 milioane lei, cu 7,2% mai mult faţă de trimestrul I al anului 2019.

În perioada ianuarie-martie 2020, societăţile de asigurare au raportat indemnizaţii brute plătite – IBP (excluzând maturităţi şi răscumpărări parţiale şi totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări (AG+AV), în sumă de peste 1,581 miliarde lei. Din această sumă, 1,523 miliarde lei reprezintă IBP pentru contractele de asigurări generale (96%), în creştere cu 13% faţă de trimestrul I al anului 2019. Pentru segmentul asigurărilor de viaţă, asigurătorii au raportat IBP în valoare de 58,227 milioane lei, cu circa 15% mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2019.

Rata combinată a daunei, calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale, a fost, în primele trei luni ale anului, de 102,98%, în scădere comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, când s-a situat la 110,63%.

Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA, în primele trei luni ale anului 2020, a atins nivelul de aproximativ 1,01 miliarde lei, restul până la totalul clasei A10 (1,07 miliarde lei) reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuş şi asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor. Comparativ cu primul trimestru al anului precedent, valoarea primelor brute subscrise a crescut cu circa 4%.

La 31 martie 2020, cele mai mari ponderi au fost deţinute de poliţele cu o valabilitate de 6 luni (aproximativ 34,65%), respectiv 12 luni (32,87%).

Pe ansamblul întregii pieţe, prima medie RCA anualizată a crescut uşor, cu aproximativ 4%, în trimestrul I al acestui an, comparativ cu acelaşi trimestru din anul precedent, înregistrând valoarea de 632 lei.

Dauna medie RCA plătită pentru vătămări corporale, în primele trei luni ale anului 2020, a crescut comparativ cu trimestrul I din anul precedent cu aproximativ 2%, iar cea pentru daune materiale s-a majorat cu circa 1%.

În primele trei luni din anul 2020, asigurătorii RCA, autorizaţi şi supravegheaţi de ASF, au încheiat un număr de 55.714 clauze de decontare directă, primele brute subscrise aferente acestora fiind de peste 5,565 milioane lei.

La 31 martie 2020, numărul de contracte în vigoare aferente asigurărilor obligatorii de locuinţe a crescut cu circa 3%, iar primele brute subscrise, cu aproximativ 7%. În acelaşi timp, indemnizaţiile brute plătite au scăzut cu 7%.

Subscrierile aferente asigurărilor facultative de locuinţe au înregistrat, pe parcursul primului trimestru al anului 2020, o creştere de aproximativ 1%, comparativ cu primul trimestru din anul precedent. Indemnizaţiile brute plătite au înregistrat o uşoară scădere, iar numărul de contracte noi încheiate în perioada de raportare a crescut cu 5%.

Asigurările de sănătate au cumulat, la finalul trimestrului I al acestui an, prime brute subscrise în valoare de aproximativ 142 milioane lei, în creştere cu aproximativ 53% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019 astfel: primele brute subscrise aferente asigurărilor generale au fost în sumă de 89 milioane lei, în creştere cu aproximativ 44% şi au reprezentat circa 63% din totalul PBS pentru activitatea de asigurări de sănătate; primele brute subscrise aferente asigurărilor de viaţă au atins valoarea de 53 milioane lei, în creştere cu circa 72%.

La 31 martie 2020 activau pe piaţa asigurărilor 13 sucursale, dintre care 10 au practicat activitate de asigurări generale şi 3 au practicat activitate de asigurări de viaţă.

Sucursalele au cumulat, la finalul lunii martie 2020, prime brute subscrise în valoare de 248 milioane lei, în creştere cu aproximativ 21% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. În acelaşi timp, sucursalele au raportat indemnizaţii brute plătite, cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de circa 81 milioane lei.

La 31 martie 2020 figurau înregistraţi în evidenţele Autorităţii de Supraveghere Financiară un număr de 298 de brokeri autorizaţi, dintre care 287 de societăţi active, 10 societăţi cu activitatea suspendată şi o societate cu activitatea interzisă temporar.

În urma centralizării raportărilor transmise de companiile de brokeraj, la data de 31 martie 2020, a fost constatată o creştere cu 15% a valorii primelor intermediate pentru asigurări generale şi asigurări de viaţă, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019, de la 1,67 miliarde lei lei la 1,921 miliarde lei. În primul trimestru al anului 2020, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au intermediat 65,1% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare, în creştere faţă de perioada similară a anului 2019.

Veniturile din activitatea de intermediere obţinute de brokerii de asigurare, în primul trimestru al anului 2020, au crescut cu 13,64% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019, de la 295,255 milioane lei la 335,534 milioane lei.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost înfiinţată în anul 2013 şi are ca scop reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. AGERPRES