A V-a ediție a Conferinței Internaționale – ICCE 2020, dedicată academicianului Cristofor Simionescu

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează online, în perioada 28 – 30 octombrie 2020, o importantă conferință internațională la care vor participa 125 de cercetători din 14 ţări, printre care: Franţa, Germania, Italia, Portugalia, Algeria, Ungaria, Spania, Bulgaria, USA, având ca tematică principală cele mai importante noutăți din domeniul Materialelor şi Proceselor Inovative pentru o Dezvoltare Durabilă.

Desfășurată sub numele „International Conference on Chemical Engineering” (ICCE 2020), conferința a ajuns la cea de-a V-a ediție. Această ediție este dedicată sărbătoririi aniversării centenare a academicianului Cristofor I. Simionescu, fondatorul Școlii Române de Știința Polimerilor.

Se vor prezenta lucrări sub formă de comunicări şi postere, urmând a participa personalităţi din domeniul Ingineriei Chimice precum acad. Bogdan Simionescu, Nicolas Kalogerakis (Technical University of Crete, Grecia) sau Francois Krier (Lille University, Franţa). Aceștia vor susţine conferinţe plenare în datele de 28 și 29 octombrie. La conferință vor participa și partenerii industriali Chimcomplex şi Azomureş.

Programul ştiințific oferă posibilitatea abordării numeroaselor domenii de studiu din domeniul ingineriei chimice, reunite în trei mari secțiuni: Advanced Materials, Manufacturing and Processes; Biotechnology and Bio-industries şi Environment and Sustainability. Această manifestare ştiințifică constituie o oportunitate pentru schimbul de opinii şi de experienţă şi pentru crearea şi întărirea punţilor de colaborare între grupuri de cercetare.

Date fiind condițiile actuale de restricții impuse de pandemia de COVID-19, aceasta va fi prima ediție a conferinței care va fi organizată online, utilizând platforma Google Meet. Deschiderea oficială este programată pentru ziua de miercuri, 28 octombrie, începând cu ora 11.00. Programul și alte detalii legate de conferință pot fi consultate pe site-ul dedicat evenimentului.

În cadrul Conferinței Internaționale de Inginerie Chimică – ICCE 2020 va fi organizat și workshop-ul „Oportunități pentru tineri ingineri în companii multinaționale cu profil de inginerie chimică”, în parteneriat cu SC Chimcomplex SA Borzeşti şi SC Azomureş SA Târgu Mureş.

„Workshopul este organizat online şi are ca obiectiv principal armonizarea procesului de pregătire a studenților cu cerințele mediului privat și orientarea profesională și către sectorul industrial”

au precizat organizatorii.

În această perspectivă vor fi abordate următoarele teme:

  • prezentarea companiilor;
  • cele mai noi abordări în exploatarea și controlul procesele de producție;
  • exigențele actuale în pregătirea de bază a inginerilor (chimişti sau de mediu) pentru adaptarea în companii multinaţionale;
  • programele oferite pentru pregătirea practică a studenților ce urmează programe de licență și de master;
  • oferte pentru angajarea absolvenților Facultății de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”.

Programul workshopului:

Joi, 29.10.2020, orele 16:00 – 17:30 – CHIMCOMPLEX SA Borzești

Invitaţi: Tivadar RUNTAG – Director general; Dumitru COMAN – Director tehnic.

Vineri, 30.10.2020, orele 9:30 – 11:00 – AZOMUREŞ SA Târgu Mureș

Invitaţi: Ionuţ MATEI – Șef Secție Amoniac; Monica CABUT – Șef Serviciu Comunicare şi Relații Publice; Adrian BODAN – Responsabil Programe Educaționale.

Mai multe informaţii se găsesc pe pagina web dedicată acestui eveniment.