Proiectul privind construirea pasajului subteran de pe strada Palat, pe ordinea de zi a Consiliului Local

Vineri, 26 noiembrie, de la ora 10.00, plenul Consiliului Local Iaşi se va întruni în şedinţă ordinară, pe a cărei ordine de zi sunt înscrise, până în acest moment, 19 proiecte de hotărâre. Printre cele mai importante dintre acestea se numără cele referitoare la rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2021, aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Administraţia Naţională „Apele Romane”, prin Administraţia Bazinală de Apă Prut Bârlad, aprobarea contribuţiei Municipiului Iaşi la proiectul „Proiect integrat de regenerare urbană şi socială în zona Cicoarei-Centrul Multifuncţional Cicoarei”, în vederea semnării actului adiţional privind ajustarea preţurilor materialelor de construcţii, modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 231/17.08.2021 privind aprobarea proiectului, Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici şi a bugetului aferent proiectului „Sistem e-ticketing pentru îmbunătăţirea mobilităţii în zona metropolitană Iaşi”, precum şi aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Restaurare monument Independenţei”. De asemenea, aleşii locali vor trebui să se pronunţe asupra aprobării Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a valorii totale pentru obiectivul „Pasaj subteran (rutier) în vederea fluidizării traficului între Aleea Mihail Sadoveanu şi Bulevardul Carol I, în zona USAMV-Rond Agronomie, precum şi pentru aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a valorii totale pentru obiectivul „Pasaj subteran (rutier/tramvai) în vederea fluidizării traficului între str. Anastasie Panu şi Str. Palat şi crearea unui aliniament continuu de promenadă dinspre Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt către Piaţa Palatului Culturii. (E.M.)