CFR S.A: Licitaţie pentru loturile 1 şi 2 din proiectul de electrificare şi reabilitare a liniei CF Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor

Peste 3 miliarde de lei vor fi alocate de către Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare pe secţiunile Cluj – Aghireş (lotul 1) şi Aghireş – Poieni (lotul 2), potrivit unui comunicat de presă al operatorului feroviar naţional, transmis miercuri AGERPRES.

Licitaţia lansată de CFR S.A. este aferentă obiectivului „Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”, în vederea creşterii vitezei de circulaţie la 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă.

Potrivit sursei citate, valoarea financiară totală estimată a contractelor este de 2,978 miliarde lei (fără TVA), din care 1,505 miliarde lei (fără TVA), pentru lotul 1 Cluj – Aghireş, respectiv 1,473 miliarde lei (fără TVA), pentru lotul 2 secţiunea Aghireş – Poieni.

Sursa de finanţare este asigurată din Fonduri Externe Nerambursabile, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), componenta 4 – Transport sustenabil – Reforma 1.5 – Dezvoltarea infrastructurii feroviare şi managementul traficului feroviar.

Obiectivul general al celor două contracte de prestări servicii este electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor – Frontieră (166,2 km) pentru creşterea numărului de pasageri şi a volumului de mărfuri transportate.

De asemenea, se are în vedere atingerea unor obiective specifice, precum: modernizarea staţiilor (inclusiv haltele de mişcare); modernizarea clădirilor staţiilor de călători, inclusiv construirea de pasarele şi/sau tuneluri pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare; modernizare poduri, podeţe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătăţirea terasamentelor; facilităţile pentru persoanele cu dizabilităţi; montarea de panouri fonoabsorbante şi/sau soluţii alternative de reducere a nivelului de zgomot; construcţia drumurilor de întreţinere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice); modernizarea instalaţiilor de electrificare (25 kV) pe toată lungimea tronsonului; instalaţii de centralizare electronică noi, în staţii, şi introducerea sistemului de siguranţă ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R); modernizarea echipamentului de telecomunicaţii.

Durata de implementare a proiectului este de 102 luni pentru fiecare contract, astfel: şase luni pentru proiectare, 36 luni pentru execuţia lucrărilor, 60 de luni pentru perioada de garanţie a obiectivului.

Termenul-limită pentru primirea ofertelor este 14 februarie 2022, iar deschiderea acestora este programată în aceeaşi zi, la ora 15:00.

Anunţul de participare la procedurile licitaţiilor deschise şi documentaţiile de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro. AGERPRES