Încasările din taxele și impozitele locale în primul trimestru, mai mari ca anul trecut

Încasările realizate la principalele taxe și impozite locale în primul trimestru al anului sunt mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, cu excepția veniturilor din concesiuni și închirieri, a impozitului pe terenul din extravilan și a cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit care sunt mai mici, arată un raport dat astăzi publoicității de Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale (DGEFPL) Iași.

Potrivit documentului, situația comparativă a numărului contribuabililor care au efectuat plăți (parțiale sau integrale a sumelor datorate) și a bonificațiilor acordate la data de 31 martie 2022, respectiv 31 martie 2021, se prezintă astfel:

 

Indicator U.M 01.01

~31.03.2021

01.01

~31.03.2022

 

2022/2021

%

0 1 2 3 4=3/2*100
Roluri cu plăți nr. 128.416 138.878 108,15
Roluri cu plăți integrale nr. 108.841 120.318 110,54
Roluri cu plăți persoane fizice nr. 121.856 131.831 108,19
Roluri cu plăți integrale persoane fizice nr. 104.280 115.211 110,48
Roluri cu plăți persoane juridice nr. 6.560 7.047 107,42
Roluri cu plăți integrale persoane juridice nr. 4.561 5.107 111,97
Bonificații total lei 3.122.765 3.535.210 113,21
–      persoane fizice lei 1.039.880 1.166.756 112,20
–      persoane juridice lei 2.082.885 2.368.454 113,71
Total beneficiari bonificații nr. 99.605 106.941 107,37
–      persoane fizice nr. 96.043 102.938 107,18
–      persoane juridice nr. 3.562 4.003 112,38

 

Încasările în numerar, cât și cu cardul, prin POS în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2022 au fost în valoare totală de 42.281.486,10 lei, față de 36.600.953 lei înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, rezultând o creștere de 15,52 %.

La finele lunii martie 2022, în evidența fiscală se înregistra un număr total de 623.542 de roluri (persoane juridice – 57.110, persoane fizice – 566.432), din care 232.713 roluri active (persoane juridice – 13.904, persoane fizice – 218.809). (Precizăm că rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local).

Din totalul de 138.878 roluri cu plăți, acestea au fost efectuate astfel:

 

–        80.876 roluri cu plăți în numerar (58,23% din total)

–        34.093 roluri cu plăți cu cardul prin POS (24,55% din total)

–        23.909 roluri cu plăți on-line prin SNEP (Ghiseul.ro), aplicația e-tax și ordine de plată (17,22% din total).

 

Prin urmare, la ghișeele DGEFPL s-a prezentat 114.969 contribuabili (plăți cu numerar și card prin POS) ceea ce reprezintă 82,78% din totalul rolurilor cu plăți (138.878).

În ceea ce privește situația încasărilor la principalele venituri din impozite, taxe, concesiuni si amenzi, aceasta se prezintă astfel:

DENUMIREA INDICATORILOR Încasări 01.01-31.03.2021          mii lei Încasări 01.01-31.03.2022         mii lei Procent încasări 2022 fata de încasări 2021 pentru perioada de raportare             (%) Diferența încasări 2022 fata de încasări 2021 pentru perioada de raportare            (mii lei)
0 2 3 4=3/2*100 5=3-2
TOTAL VENITURI din care: 257.188,89 445.431,11 173,19 188.242,22
VENITURI PROPRII din care: 209.964,50 366.615,65 174,61 156.651,15
     Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 115.037,62 113.908,32 99,02 -1.129,30
Impozit si taxa pe clădiri 45.238,47 50.538,70 111,72 5.300,23
Impozit pe clădiri de la persoane fizice 12.875,85 13.935,72 108,23 1.059,87
Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice 32.362,62 36.602,98 113,10 4.240,36
Impozit si taxa pe teren 13.681,89 14.082,73 102,93 400,84
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 3.649,23 3.830,13 104,96 180,90
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 9.949,91 10.176,47 102,28 226,56
Impozitul pe terenul din extravilan 82,75 76,13 92,00 -6,62
Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 12.498,67 13.405,18 107,25 906,51
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice 7.968,57 8.813,72 110,61 845,15
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice 4.530,10 4.591,46 101,35 61,36
Venituri din concesiuni și închirieri 10.237,70 8.028,76 78,42 -2.208,94
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 2.953,69 3.754,44 127,11 800,75
Alte venituri proprii 10.316,46 162.897,52 1.579,01 152.581,06

 

 

Organul fiscal al Municipiului Iași are toată infrastructura necesară pentru a lucra online în condițiile legii, respectiv:

  • orice cereri sau documente pot fi depuse la organul fiscal prin e-mail sau fax. Contribuabilii pot opta pentru primirea actelor administrative fiscale (certificate de atestare fiscală, decizii de impunere, somații, titluri executorii, etc.) prin e-mail sau fax., pe baza unei cereri adresate organului fiscal local prin indicarea, după caz, a numărului de fax, a adresei de e-mail (pentru persoane juridice este necesară semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat) unde să se comunice actele administrative fiscale;
  • certificatele de atestare fiscala pentru persoane juridice și persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local pot fi solicitate de contribuabili și comunicate acestora prin platforma edirect.e-guvernare.ro, în condițiile deținerii de către contribuabili și organul fiscal a unei semnături electronice extinsă bazată pe un certificat calificat.

Până la data de 31 martie 2022, 19.100 contribuabili au optat pentru comunicarea actelor administrative fiscale prin e-mail/platforma edirect.e-guvernare.ro (15.800 persoane fizice și 3.300 persoane juridice).

În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 martie 2022, organul fiscal al Municipiului Iași a comunicat contribuabililor persoane fizice și juridice 163.624 acte administrative fiscale:

  • 252 somații și titluri executorii
  • 367 de acte administrative ce privesc măsuri efective de executare
  • 963 certificate de atestare fiscală
  • 891 decizii de impunere
  • 151 alte acte administrative

 

Din totalul de 163.624 acte administrative fiscale, 12.088 acte administrative fiscale au fost comunicate online (90.265 la persoane fizice, 866 la persoane juridice).