Alexandru Rafila s-a întâlnit cu reprezentanţii Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”;

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, şi-a exprimat joi, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”, susţinerea pentru solicitările lucrărilor din sănătate în ceea ce priveşte creşterile salariale aferente anului 2022, însă decizia „aparţine Guvernului”.

„Decizia aparţine Guvernului, însă în calitate de ministru al Sănătăţii, prof. univ. dr. Alexandru Rafila şi-a exprimat susţinerea pentru solicitările legitime ale lucrătorilor din sănătate”, se arată într-un comunicat remis presei.

Potrivit sursei citate, „având în vedere prevederile legale”, Alexandru Rafila şi-a exprimat acordul „de principiu” privind utilizarea stimulentelor de toate unităţile sanitare, inclusiv cele din subordinea Ministerului Sănătăţii, pentru personalul medical şi de specialitate, însă numai în condiţiile în care acestea au fondurile necesare pentru acordarea stimulentelor financiare lunare.

În ceea ce priveşte acordarea în continuare a sporului de epidemie, Ministerul Sănătăţii precizează că, având în vedere că pandemia COVID-19 se încadrează în categoria epidemiilor deosebit de grave, „este necesar” ca personalul care participă efectiv la aplicarea măsurilor de limitare a pandemiei COVID-19, incluzând tratarea pacienţilor COVID-19, să beneficieze în continuare de drepturile prevăzute de HG nr. 153/2018.

„Demararea unui program de formare şi recunoaştere a personalul nemedical/TESA ca personal specific sectorului sanitar. Programul va include constituirea unor standarde ocupaţionale specifice nevoilor de competenţe ale unităţilor sanitare (activitate ce se va realiza în cadrul Comitetului sectorial Sănătate – ce urmează să fie constituit, împreună cu reprezentanţii Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”) şi programe de formare dedicate creşterii nivelului de competenţe. Acest demers va contribui la satisfacerea nevoii unităţilor sanitare de servicii specializate furnizate de profesionişti în domeniu, generând totodată posibilitatea introducerii acestor categorii de personal alături de celelalte categorii profesionale din sectorul sanitar inclusiv în legea salarizării”, afirmă sursa citată.

Referitor la continuarea procesului de echivalare a competenţelor asistentelor medicale absolvente de şcoală postliceală, „s-a convenit asupra necesităţii iniţierii” unui program dedicat acestei activităţi, el bazându-se pe recunoaşterea competenţelor deja deţinute şi parcurgerea unui traseu de pregătire universitară ce vizează furnizarea competenţelor suplimentare necesare accederii la nivelul formării universitare.

„Elaborarea programului se va face împreună cu organismul profesional al asistentelor medicale şi cu reprezentanţii universităţilor de profil. Având în vedere că în discuţie este formarea de nivel universitar, accesarea programului va fi condiţionată de absolvirea examenului de bacalaureat”, precizează aceeaşi sursă.

În ceea ce priveşte recunoaşterea stagiului suplimentar de cotizare/împlinirea anticipată a stagiului maxim de cotizare în cazul profesioniştilor care desfăşoară, în interes public, activităţi profesionale pentru un timp de muncă ce depăşeşte timpul specific normei de bază s-a convenit reluarea analizării demersurilor necesare pentru implementarea acestei măsuri după implementarea soluţiilor necesare pentru asigurarea personalului de specialitate necesar. AGERPRES