120 de cereri pentru atestarea și certificarea întreprinderilor sociale, depuse la AJOFM

Luna mai a fiecărui an este declarată luna promovării economiei sociale, fiind dedicată organizării diferitelor evenimente şi acţiuni de mediatizare a domeniului. Prin intermediul acestora, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași dorește conştientizarea importanţei dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate, dar şi încurajarea cooperării şi solidarităţii sociale.

“Prin îndeplinirea unor obiective non-profit din sfera bunăstării sociale şi a dezvoltării durabile, economia socială joacă un rol important în crearea unei societăţi puternice, durabile, prospere şi incluzive.  În prezent, economia socială se dezvoltă ca o necesitate de a găsi soluţii economice inovatoare la problemele sociale, economice şi de mediu cu care se confruntă persoanele aflate în dificultate, grupurile vulnerabile şi comunităţile cu decalaj de dezvoltare economică faţă de polii de creştere economică. Spre deosebire de întreprinderile din economia „clasică”, întreprinderile sociale nu sunt orientate exclusiv pe obţinerea profitului, ci pe rezolvarea problemelor persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate, prin creşterea ocupării şi integrării socioprofesionale a acestora, în centrul preocupărilor fiind OMUL. Profitul generat de întreprinderile sociale este reinvestit în scopul maximizării beneficiilor sociale pentru persoanele sau grupul ţintă vizat. AJOFM Iaşi, în calitate de Serviciu Public de Ocupare, are un rol important, acordând sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare și certificare a întreprinderilor sociale”, declară Gabriela Vasilache, directorul executiv al AJOFM Iași.

Până în prezent, la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași au fost depuse 120 de cereri pentru întreprinderi sociale şi 17 cereri pentru întreprinderi sociale de inserţie, care au primit sprijinul consilierului de specialitate din cadrul instituţiei.