Un candidat a fost eliminat din examen la cea de-a doua probă a Bacalaureatului, în județul Iași

La cea de-a doua probă scrisă a examenului de Bacalureat, respectiv proba obligatorie a profilului, desfășurată marți, 21 iunie, la nivelul județului Iași au fost prezenți 4.789 de candidați din totalul celor 4.885 de candidați înscriși pentru această probă, reprezentând un procent de 98,03%, informează Inspectoratul Școlar Județean Iași. Din totalul elevilor care s-au prezentat la examen, 4.596 sunt din promoția curentă iar 193 din promoțiile anterioare. Nu au participat 96 de candidați: 47 din promoția curentă și 49 din promoțiile anilor anteriori. Un elev a fost eliminat din examen, pentru că nu a respectat regulile impuse de Ministerul Educației.

Subiectele și baremul de corectare sunt publicate, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar:

  • miercuri, 22 iunie – proba la alegere a profilului și a specializării
  • joi, 23 iulie – Limba și literatura maternă

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iunie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 1 iulie.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul poate fi apelat gratuit în perioada 20 – 23 iunie, între orele 8:00 – 16:00.