Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” va fi restaurată și reabilitată

La Iași a avut loc miercuri, 21 iunie, conferința de lansare a proiectului de restaurare și reabilitare a Bibliotecii Centrale Universitrare (BCU) din cadrul Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, Programul RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021,implementat în parteneriat cu Asociația ROIS (Readyto Open Intercultural Spaces) din Iași. Valoarea totală a proiectului este de 10.347.288,40 de lei (2.091.248,49 de euro).

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 8.422.084,99 lei, respectiv 1.702.153,44 de euro, din care:

  • Valoarea sprijinului financiar nerambursabil este de 6.737.667,99 lei, 1.361.722,75euro, reprezentând o rată de finanțare de 80 % din valoarea totală eligibilă a Proiectului;
  • Valoarea contribuției proprii a promotorului de proiect este de 1.684.417,00 lei, respectiv 340.430,69 euro, reprezentând o rată de finanțare de 20 % din valoarea totală eligibilă a Proiectului.

Valoarea neeligibilă este de 1.925.203,41 lei, respectiv 389.095,05 euro.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural constituit de monumentul istoric Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, în vederea stimulării dezvoltării economice și sociale locale și regionale.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 

1: Restaurarea monumentului istoric și punerea în valoare a acestuia în vederea introducerii în circuitul turistic.

2: Promovarea monumentului restaurat prin integrarea acestuia în turismul cultural local și regional.

3: Dezvoltarea de competențe/expertiză la locul de muncă pentru minim 30 de persoane, angajați în proiect și ai beneficiarului.

Rezultatul direct al proiectului îl reprezintă restaurarea BCU „Mihai Eminescu” Iași, iar rezultatele indirecte privesc îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural șiîmbunătățirea accesului la cultură.

Perioada de implementare a proiectului este de 20 de luni (aprilie 2022 – noiembrie 2023), fără a depăși data de 30 aprilie 2024.

“Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași a demarat un amplu proiect de restaurare și reabilitare a clădirii monument istoric în care își desfășoară activitatea. Acest proiect important pentru comunitatea ieșeană va contribui semnificativ la stimularea dezvoltării economice și sociale prin facilitarea accesului la cultură atât pentru studenți, cadre didactice universitare, cercetători și absolvenții de studii superioare, cât și pentru publicul educat, în ansamblu” – echipa BCU Iași. Felicitări domnului director conf univ. dr. Iulian Milică pentru implicare și mult succes în activitățile pe care urmează să le desfășurați. Atât Instituția Prefectului, cât și Ministerul Culturii sau Ministerul Educației sunt alaturi de toți cei care muncesc pentru dezvoltarea patrimoniului cultural”, a declarat prefectul Bogdan Cojocaru în alocuțiunea sa.

“Proiectul de restaurare și reabilitare a clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu își are începuturile în anul 2019. Vestea obținerii finanțării a venit în iarna anului 2021, iar semnarea contractului a avut loc în primăvara anului 2022. Acest proeict, cu o desfășurare amplă și o finanțare pe măsură, de preste două milioane de euro, respective peste 10,3 milioane de lei, are două componente. O primă componentă o reprezintăp realizarea de lucrări de sporire a siguranței clădirii, de la repararea acoperișului și modernizarea depozitelor de carte de la subsol până la instalarea unei instalații modern de monitorizare video și o instalație modernă de ventilare a aulei BCU. Dincolo de aceste lucrări, care sunt foarte costisitoare, clădirea va primi și câteva îmbunătățiri spun eu interesante, constând în instalarea unui sistem de e-ticketing pentru tururile ghidate pentru turiști sau inițierea d eprograme de formare profesională pentru colegii mei și conferințe sau alte activități de popularizare a serviciilor și resurselor pe care instituția noastră le pune la dispoziția beneficiarilor. Proiectul se va derula pe o perioadă de 20 de luni, începând cu luna aprilie a acestui an. În tot acest timp, biblioteca va fi deschisă publicului. Fondurile pentru realizarea proiectului sunt din granturile SEE, iar conform estimărilor pe care le avem până acum ele sunt suficiente, însă vom vedea în momentul în care încep lucrările dacă va fi necesară vreo suplimentare a lor”, a declarat conf. univ. dr. Iulian Milică,  directorul Bibiotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu”.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală,antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.