“Orașul creatorilor” – propunere privind brandul orașului Iași

Asociația de Management al Destinației Turistice Iași și Regiunea Moldova („Destination Iași”) a făcut public draftul strategiei de brand a orașului Iași și invită toți ieșenii, precum și comunitățile și organizațiile interesate, să contribuie la formularea viziunii comune de dezvoltare și promovare: Iași – „Orașul Creatorilor”.

Strategia, rod al dialogului cu o parte din comunitatea creativă locală, își propune să ghideze eforturile autorităților, ale actorilor din turism, ale mediului antreprenorial local și ale ieșenilor spre dezvoltarea unui brand puternic și coerent al Iașului, care să devină mai atractiv pentru turiști, investitori și oameni care vor să-și construiască viața aici.

Viziune

Orașul Iași va deveni principalul hub al industriilor creative din România, cu o identitate puternică, fondată pe cultura creativă, mediul academic și sectorul IT, cu comunități bine sudate, care oferă o serie de experiențe turistice diferențiate, autentice și memorabile, sprijinindu-se pe spiritul creator al trecutului și pe patrimoniul istoric.

De istoria Iașului sunt legate unele dintre cele mai importante nume care au modelat societatea românească de-a lungul timpului. Ei sunt creatorii trecutului, cei care, prin munca și pasiunea lor, au oferit acestei părți de lume cele mai frumoase pagini de literatură. artă și muzică, au imaginat și creat România modernă, pe care au crescut-o prin inovație, talent și lupta pentru o societate deschisă și liberă. Astăzi, respectând moștenirea sa istorică și culturală, Iașul își va reorienta atenția și grija către creatorii viitorului.

„Orașul creatorilor” se inspiră din împlinirile unui trecut pe care îl respectă și îl valorizează în noi contexte. Această sintagmă generează oportunități pentru dezvoltarea și exprimarea liberă a fiecărui membru al comunității, integrează opinii, credințe și aspirații prin cultivarea dialogului, a deschiderii către ceilalți și către lume. E despre Iașul de mâine, în care dorim să ne proiectăm cu drag viitorul, viața, prin tot ce avem cu toții mai bun.

„Orașul creatorilor” este o propunere simplă, directă, reală și autentică. E unică și în România, și în rândul orașelor competitoare europene. Aceasta funcționează atât ca activator pentru comunitățile creatoare din Iași, cât și ca o propunere de valoare pentru turiști, într-o eră în care turismul se bazează pe experiențe autentice, create de localnici. Această propunere dialoghează și cu investitorii despre potențialul resursei umane date de mediul academic, dar și cu viitorii locuitori ai Iașului care pot să-și îndeplinească potențialul creativ aici, un loc în care să se simtă bineveniți.

Iașul este un organism viu, în continuă construcție și remodelare, în care cetățeanului activ i se recunoaște calitatea de creator al urbei sale și al comunităților care o definesc.

Despre Destination Iași

„Destination Iași” este o Organizație de Management a Destinației cu sediul în orașul Iași, România, de tip ONG, înființată în 2019, fondată de asocierea dintre Primăria Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Aeroportul Iași, trei hoteluri și o Agenție de Turism Incoming, la care au aderat apoi Consiliul Județean Iași și Muzeul Național al Literaturii Române Iași.

Misiunea asociației este de a implementa Strategia de Turism pentru Iași și Zona Metropolitană Iași 2018-2030, coordona dezvoltarea turismului în județul Iași și regiunea Moldovei, elabora și implementa brandul de destinație, crește colaborarea dintre actorii publici și private din turism, realiza studii de turism și cercetări de piață, contribui la formarea forței de muncă din turism, coopera cu entități similar din România și străinătate pentru a promova destinația.