Congres ştiinţific cu participare internaţională, organizat de Universitatea de Ştiinţele Vieţii

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV) din Iași organizează în perioada 20 – 21 octombrie Congresul Științific Internațional „Life sciencestoday for tomorrow”. Alături de cadrele didactice, cercetătorii și doctoranzii din cadrul universităţii ieşene, la eveniment şi-au anunţat participarea aproximativ 400 de participanți din România și străinătate, la sesiunile organizate de către Facultățile de Agricultură, Horticultură, Ingineria Resurselor Animale și Alimentare și Medicină Veterinară, manifestarea reprezentând un excelent prilej pentru cercetătorii din întreaga lume de a se conecta, prin schimbul de experiențe științifice, idei și concepte inovatoare.

„În tematica generală abordată se află ca și prezentări și discuții subiecte de actualitate pe agenda mondială din domeniul bioeconomiei, politicii agricole comune, biotehnologii impuse de schimbările climatice, agricultura ecologică. În prezentările și discuțiile specialiștilor din cadrul acestui Congres, vor mai fi prezentate și aspecte ale patologiei animalelor, biosecurității alimentare, antibiorezistența sau editarea genomului”, a declarat prof. univ. dr. Liviu Miron, prorector cu cercetarea științifică și relațiile internaționale.

Din străinătate, la conferința de la Iaşi vor susține prelegeri specialiști dinEgipt, Franța, Germania, Indonezia, Italia, Lituania, Olanda, Republica Moldova, Spania, Turcia, Ucraina și Ungaria.

Congresul din acest an va fi dedicat celebrării a 180 de ani de la primul Curs Superior de Agricultură susținut de Ion Ionescu de la Brad, la Academia Mihăileană din Iași, în martie 1842. În anul 1841, Ion Ionescu de la Brad începe predarea primelor cursuri de agricultură la „Academia Mihăileană”, care vor dura până în august 1848, perioadă care îl consacră drept părinte al învăţământului agricol predat într-o instituţie de nivel superior şi primul profesor agronom din Ţările Române. Prin stăruința și exemplul său, Ion Ionescu de la Brad a determinat oficialitățile să înființeze și învățământul agricol practic, profesional, care a evoluat în timp până la liceele de profil, de astăzi. Toate acestea sunt motive suficiente ca să putem considera că începutul învățământului agronomic superior a fost la Iași.