Breaking News

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, implementat la Școala Gimnazială Ciortești

Școala Gimnazială Ciortești derulează timp de 36 de luni, în perioada 26.09.2022 – 26.09.2025, Proiectul PNRAS – Școala Gimnazială Ciortești, implementat în cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR-cod proiect: F-PNRAS-1-2022-1489). Valoarea totală a proiectului este de 983781,00 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie diminuarea riscului de abandon școlar şi  de părăsire timpurie a școlii de către elevii din învăţământul gimnazial înscriși la Școala Gimnazială Ciortești. Prin acest proiect școala urmărește creșterea capacității de a monitoriza elevii cu risc de abandon şi părăsire timpurie a școlii prin implementarea măsurilor MATE, formarea cadrelor didactice şi a personalului auxiliar prin participarea la programe de formare  continuă de tipul „coaching” (îndrumare), creșterea ponderii de participare a elevilor la Evaluarea Națională, precum și a nivelului de digitalizare a actului educațional prin dotarea școlii cu clase inteligente şi prin dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor şi profesorilor.

Grupul țintă este format din 165 de elevi de nivel gimnazial, 23 de cadre didactice și 2 angajați din rândul personalului auxiliar din învăţământul gimnazial, 30 părinți ai elevilor înscriși la ciclul gimnazial. Pentru aceștia, în proiect, sunt prevăzute activități MATE, activități de prevenire, activități de intervenție, activități de compensare și de digitalizare a procesului educațional.

Cei 165 elevi vor beneficia de măsuri de monitorizare pentru prevenirea riscului de  abandon școlar, de cursuri de remediere, cercuri de lectură, școală de vară și activități  extracurriculare, acces la echipamente specifice educației digitale. Profesorii beneficiari vor participa la cursuri de formare care să îi pregătească pentru utilizarea eficientă a mijloacelor educației moderne, iar pentru părinți, în caledarul proiectului, sunt incluse activități de educație parentală.