Peste 900 de cazuri de consum fraudulos de energie electrică și gaze naturale identificate în primele zece luni din 2022

Inspecţia energetică, structură specializată din cadrul Delgaz Grid, a identificat, în perioada ianuarie – octombrie a anului în curs, 937 de cazuri de consum fraudulos, 496 dintre acestea fiind la gaze naturale, iar441la energie electrică.

Pentru identificarea persoanelor vinovate și recuperarea prejudiciului, au fost întocmite și transmise către instituțiile abilitate 753 de plângeri penale, 650 pe segmentul de energie electrică și 103 pe cel de gaze naturale.

În 2021 (perioada aprilie-decembrie),au fost identificate 1.069 de fraude, din care 639 la gaze naturale și 430 la energie electrică.Au fost transmise 416 plângeri penale, 77 pe segmentul de gaze naturale și 339 pe segmentul de electricitate.

De cele mai multe ori, consumul fraudulos se realizează prin instalații clandestine, cu materiale de o calitate îndoielnică și evident, fără nicio respectare a normelor de construcție a instalațiilor și de siguranțăși sunt executate de așa-ziși „meseriași” ce nu au nicio calificare în domeniul energiei electrice sau al gazelor naturale.

Orice astfel de instalație improvizată constituie o sursă de incendiu, electrocutare, explozie, intoxicație etc. Pentru un câștignesemnificativ în raport cu consecințele posibile, iluzoriu, oamenii își riscă bunurile, locuința, afacerea, sănătatea sau chiar viața.Pot avea de suferit atât cei care „beneficiază” direct de consumul fraudulos, dar și persoanele, locuințele, agenții economici din apropiere. Oare merită?

Performanțele rețelelor de distribuție sunt afectate de improvizațiile și instalațiile clandestine. La fel șiprotecțiile și automatizările cesunt proiectate și reglate ținând cont de un consum cunoscut, declarat. În cazul fraudelor, consumul nu este cunoscut și atunci nici rețelele nu funcționează la parametri normali, având de suferit și consumatorii onești ce își plătesc cu regularitate facturile.

Consumul fraudulos înseamnă și pierderi financiare pentru compania noastră, dar și creșterea unor cheltuieli pentru consumatori. Intervențiile ilegale afectează consumatorii oneștiprin întreruperi ale serviciului de distribuție, parametri neconformi ai energie furnizate.

Cantitatea de energie sustrasă în cele 937 de cazuri descoperite în acest an se ridică la circa 20,5 GWh, valoarea estimată a prejudiciului fiind de aproape 10 milioane de lei.

Pentruo reprezentare comparativă, 20.5 GWh (20.500.000 kWh) înseamnă consumul anualde electricitate a aproape 14.000de apartamente (la un consum mediu de 150 kWh/lună) sau de gaze naturale a peste 2.000 de apartamente (la un consum de 1.000 mc/an, echivalent cu aproximativ10.000 kWh/an).

În 2021, cantitatea de energie consumată fraudulos a fost de aproximativ 28,3 GWh, iar valoarea acesteia de aproape 20.5 milioane lei.

Totodată, consumul fraudulos reprezintă furt și se pedepsește conform prevederilor Codului Penal.

Delgaz Grid nu tolerează aceste acțiuniilegale. De aceea,acțiunile de identificare și limitare a consumului fraudulos derulate de specialiștii noștri au caracter permanent.

Și, nu în ultimul rând, consumatorii onești pot fi afectați într-o măsură mai mare decât companiile de distribuție de aceste practici ilegale. De aceea, apelăm la spiritul lor civic, dar și la reflexul de a se proteja de riscurile menționate și le solicităm să transmită situațiile de potențial consum fraudulos de care iau cunoștință la adresa de e-mail raporteazafrauda@eon-romania.ro sau la cea mai apropiată unitate de poliție.

De asemenea, pentru siguranța clienților, recomandăm următoarele măsuri de prevenție:

NU lăsați persoane neautorizate să intervină la contoarele de energie sau gaze naturale;

NU acceptați soluții de interceptare a conductelor de gaze naturale sau cablurilor de energie venite din partea unor persoane care vă oferă posibilitatea unor consumuri mai mici;

NU acceptați folosirea unor materiale care nu sunt dedicate instalațiilor de energie electrică sau gaze naturale (ex. izolație cabluri cu bandă scotch, coliere de sârmă la instalația de gaz etc.).