Elevii ieşeni, implicaţi în campania socială „Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”

Peste 120 de unități de învățământ din județul Iaşi au aderat la programele comunitare promovate prin intermediul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC), care au ca scop dezvoltarea responsabilităţii, implicarea și calitățile personale ale elevilor.

Un exemplu concret în acest sens îl constituie campania națională socială ,,Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”, care se derulează în perioada 21 – 25 noiembrie în peste 120 de unităţi de învăţământ din judeţul Iași. Campania, aflată la cea de-a XI-a ediţie, implică voluntari, elevi şi profesori, de la şcolile care promovează acţiunile de voluntariat din cadrul SNAC.

Scopul campaniei este de a sensibiliza elevii şi profesorii din unităţile de învăţământ ieșean cu privire la situaţia dificilă în care se află persoanele afectate de lipsa de alimente. Prin acest demers se intenţionează consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate unită şi solidară  în care contează valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea.

Campania ,,Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” constă în strângerea de legume şi fructe de către elevii voluntari implicaţi în programul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) şi donarea lor familiilor aflate în dificultate sau unor instituţii sociale.

La ediția din anul  2019, în judeţul Iaşi s-au obținut rezultate deosebite: peste 120 de școli și grădinițe au fost implicate în acest demers, au participat 2272 de elevi voluntari și 2181 de profesori voluntari, o impresionantă cantitate de legume și fructe, 40.000 kg,  și 25.000 de lei au fost donați către peste 9.200 de beneficiari, persoane defavorizate sau provenind din medii sociale vulnerabile.Beneficiarii au fost persoane din categorii defavorizate: elevi cu dizabilităţi din şcoli speciale sau din Centre de plasament, familii aflate în dificultate din comunităţi apropiate şcolilor, bătrâni din instituţii de ocrotire socială.