Documentaţia tehnică privind lucrările de reparaţii a pasajului Socola, aprobată de consilierii locali

Întrunit în ședință ordinară, plenul Consiliului Local a aprobat joi actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în municipiul laşi – strada Aurel Vlaicu, tronson cuprins între intersecţia cu strada Ion Creangă până la limita U.A.T. laşi”, aprobat pentru finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

Valoarea totală a investiției este de 16.177.789,29 de lei, inclusiv TVA, din care 10.392.125,56 lei, inclusiv TVA, reprezintă finanţarea de la bugetul local municipiului. .

Potrivit proiectului de hotărâre aprobat de consilieri, modernizarea străzii Aurel Vlaicu se va derula în două etape / tronsoane: tronsonul I (cu linie de tramvai), cu o lungime de 2.367 metri și o lățime între 11,6 și 14 metri, respectiv tronsonul II (fără linie de tramvai), cu o lungime de 538 metri și o lățime între 9 și 11 metri și pe care este amplasat și podul Aurel Vlaicu, obiectiv demolat și reconstruit în cadrul aceluiași contract.

În cadrul aceleiași ședințe, consilierii au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reparaţii capitale infrastructură pasaj superior Socola”, investiția fiind în valoare de 37.314.336,27 de lei, inclusiv TVA.

Investiţia „Reparaţii capitale infrastructură pasaj superior Socola” a fost selectată ca eligibilă pentru finanțare prin programul „Anghel Saligny” în luna august 2022.

Lucrările, a căror durată este prognozată la 18 luni, vor include reabilitarea pasajului, creșterea de la patru la cinci a numărului benzilor de circulație (două benzi de circulație de 3,5 metri lățime pe sensul Socola – Centru, trei benzi de circulație de 3,5 metri lățime pe sensul Centru – Socola și două trotuare pietonale de 2 metri lățime), creșterea gabaritului și a clasei de încărcare. (E.M.)