Recomandări pentru persoanele cu simptomatologie respiratorie acută

Pentru limitarea supraaglomerării serviciilor de urgență și pentru reducerea timpului de așteptare în unităţile şi compartimentele de primire a urgenţelor, persoanele cu simptomatologie respiratorie acută trebuie să se adreseze după cum urmează:

* pentru pacienții adulți și pediatrici cu simptomatologie respiratorie, asistenţa medicală prespital este asigurată în primul rând de medicii de familie, în timpul programului de cabinet. Centrele de permanență, în număr de 23 la nivelul judeţului Iaşi, asigură consultațiile și tratamentul cazurilor (în limita competenței) pentru a nu se aglomera unitățile/compartimentele de primiri urgențe. Datele de contact și zonele arondate centrelor de permanență pot fi aflate accesând linkul: https://dspiasi.ro/informatii-utile/centre-de-permanenta/

* pentru persoanele adulte cu simptomatologie respiratorie acută, următoarele Centre de evaluare pot acorda asistenţă medicală:

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași

Spitalul Clinic CF Iași

Spitalul Clinic ”Dr. C. I. Parhon” Iași

Spitalul Municipal de Urgență Pașcani

Spitalul General CF Pașcani

* pentru pacienții pediatrici cu simptomatologie respiratorie, în afară de informațiile enunțate mai sus, asistența medicală mai este asigurată de: Spitalul Municipal de Urgență Paşcani, prin ambulatoriu în intervalul orar 8-15 şi prin CPU permanent, Spitalul Orăşenesc Hârlău, prin camera de gardă, cu specialist pediatru în intervalul 8 – 15, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iaşi, prin Centrul de evaluare, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi, prin Unitatea Primire Urgențe.