Clubul Fermierilor Români propune MADR crearea unui Pool al asigurărilor agricole

Clubul Fermierilor Români propune MADR crearea unui Pool al asigurărilor agricole, ca soluţie viabilă pentru managementul riscului în agricultură, conform unui comunicat al organizaţiei.

Pool-ul de asigurare împotriva calamităţilor naturale în agricultură are la bază principiul solidarităţii, prin contribuţia tuturor fermierilor şi despăgubirea celor afectaţi de fenomenele meteo extreme.

La invitaţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de a identifica o soluţie optimă pentru gestionarea riscului, Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă şi Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare au propus crearea unui Pool de asigurare împotriva calamităţilor naturale în agricultură (PAIC) cu rolul de a oferi protecţie fermierilor.

Conform sursei citate, guvernanţa riscului în agricultură este esenţială pentru organizarea, întreţinerea şi supravegherea gamei de instrumente disponibile pentru fermieri. Crearea PAIC impune elaborarea unei legi care să prevadă necesitatea asigurării obligatorii a culturilor agricole pentru orice persoană fizică sau persoană juridică ce desfăşoară activităţi agricole.

„Pool-ul de asigurare împotriva calamităţilor naturale în agricultură (PAIC) se va constitui ca o rezervă financiară şi va oferi protecţie fermierilor în faţa calamităţilor naturale. Misiunea PAIC va fi aceea de a convinge fermierii cu privire la importanţa asigurării culturilor agricole şi de a proteja investiţia lor în faţa fenomenelor meteo cu care se confruntă tot mai des în ultimii ani, în toate regiunile ţării”, a declarat Georgiana Rusu, director executiv Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare

În comunicat se menţionează că guvernul ar urma să acorde subvenţii contractelor de asigurare executate conform acestei legi, cuantumul subvenţiei urmând a fi stabilit anual.

Această propunere are la bază „vocea” fermierilor, membri ai Asociaţiei Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă. Încă din anul 2021, în urma analizelor de piaţă externă, Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare, cu o experienţă de peste 11 ani în gestionarea managementului de risc, a identificat şi propus ca exemplu MADR sistemul de asigurare din Turcia (TARSIM) care este considerat unul de succes. TARSIM este o organizaţie care a fost înfiinţată cu scopul de a ajuta la construcţia unui sistem extins şi sustenabil de asigurări agricole în Turcia şi protejează producătorii împotriva calamităţilor naturale.

„Clubul susţine proiectele care aduc valoare adăugată în agricultură şi care cresc competitivitatea fermierilor din România, iar propunerea de înfiinţare a unui Pool de asigurare împotriva calamităţilor naturale în agricultură (PAIC), iniţiată de către Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare, ar avea rolul de a oferi protecţie fermierilor în faţa calamităţilor naturale. Fermierii au nevoie de o soluţie durabilă pentru a lupta împotriva fenomenelor meteo extreme” a precizat Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români

Pool-ul de asigurare reprezintă o soluţie viabilă şi durabilă privind asigurarea culturilor agricole împotriva riscurilor naturale, riscuri care sunt viitoare, naturale, posibile, dar incerte şi provoacă daune materiale directe culturilor agricole. Riscurile naturale ce vor fi acoperite prin intermediul PAIC vor fi: secetă, arşiţă, inundaţii şi băltire. Plata despăgubirii producătorilor agricoli pentru calamităţile naturale produse de fenomenele naturale menţionate, se efectuează numai pentru culturile agricole care au fost asigurate de către societăţile de asigurare-reasigurare.

Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare are o experienţă de peste 11 ani în gestionarea riscurilor şi asigurarea culturilor agricole, utilajelor, animalelor şi bunurilor din ferme, cu misiunea de a reprezenta interesele fermierilor. Prin activitatea sa, CFRO Broker de Asigurare este alături de fermieri de la însămânţare până la recoltare, cu promptitudine şi seriozitate, în fiecare regiune a ţării, pentru ca munca şi investiţia lor să fie protejată prin asigurare.

Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare are o dublă misiune: sprijină fermierii şi le acordă consultanţă în gestionarea riscurilor în afacerile agricole şi, prin activitatea curentă, contribuie la susţinerea financiară a programelor şi proiectelor asociaţiei Clubul Fermierilor Români. Membrii fondatori sunt fermieri, dedicaţi să crească performanţa tuturor fermierilor din România.

Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă este o asociaţie non-profit şi non-guvernamentală a fermierilor din România. Obiectivul principal al Clubului este să asigure implicarea activă a membrilor săi în procesul de consultare şi elaborare a reglementărilor europene şi naţionale în domeniul agricol, cu scopul de a creşte performanţa fermierilor din România. Membrii asociaţiei sunt fermieri performanţi care au modele de afaceri bazate pe inovaţie, tehnologie şi ghidul de bune practici în agricultură, pentru creşterea competitivităţii şi a valorii adăugate create în acest domeniu. AGERPRES/