Lansarea lucrării „Îndrumător metodologic pentru proiectarea didactică la istorie – clasele a V-a și a VI-a”

 

Vineri, 20 ianuarie 2023,la Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, a avut loc lansarea lucrării Îndrumător metodologic pentru proiectarea didactică la istorie – clasele a V-a și a VI-a, coordonate de prof. dr. Florentin Traian Ciobotaru, Inspector Școlar General Adjunct al I.S.J. Iași. Fiind realizat în urma participării la cursul de formare din cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED, acest îndrumător metodologic este produsul intelectual colectiv al unui grup de profesori de istorie din județul Iași, elaborat cu intenția de a promova practici didactice eficiente la clasă, în contextul aplicării noului curriculum național.

Autorii au reunit în acest volum diverse modele de planificări (anuale, pe module, pe unități de învățare), precum și modele orientative de proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecţie (transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe, formare de priceperi şi deprinderi/ abilităţi intelectuale, formare de priceperi şi deprinderi/ abilităţi practice, recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor şi abilităţilor/ priceperilor şi deprinderilor, verificare sau control şi evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor/ priceperilor şi deprinderilor, mixtă etc.).

Acestora li se adaugă și alte modele de proiecte didactice în cadrul cărora sunt valorificate strategii de diferențiere și individualizare ale elevilor, pentru colective în care sunt integrați elevi cu cerințe educaționale speciale (CES) sau elevi capabili de performanță. Un element de noutate îl reprezintă modelele de planificări și de proiecte didactice specifice alternativei educaționale Waldorf.

În elaborarea acestor documente curriculare s-a urmărit, prioritar, proiectarea și derularea predării-învățării centrate pe formarea de competențe, abordarea integrată (în sensul realizării conexiunilor cu viața reală), folosirea metodelor alternative de evaluare formativă și respectarea diversității.

 

Conștientizând faptul că rolul școlii nu este doar acela de a transmite informații, ci și de a modela personalitatea elevului, autorii volumului speră că pot oferi celor interesați posibilitatea de a avea o înțelegere adecvată a cadrului conceptual specific noului curriculum național, precum și a rolului semnificativ al disciplinei istorie în formarea tinerei generații.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.