Simulare examene naționale: Prezența elevilor – peste 95% la probele Examenului de Bacalaureat și peste 93% la probele Evaluării Naționale

În perioada 17-19 ianuarie, elevii de clasa a VIII-a din 171 de unități școlare și elevii de clasa a XII-a și a XIII-a din 49 de unități de învățământ, din județul Iași au susținut Simularea Examenelor Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Prezența elevilor – peste 95% la probele Examenului de Bacalaureat și peste 93% la probele Evaluării Naționale – demonstrează importanța acestui exercițiu de pregătire a examenelor pentru elevii care vor să își verifice cunoștințele acumulate, dar și să se familiarizeze cu rigorile. Subiectele au fost elaborate
de comisii de lucru la nivel județean și au respectat structura propusă de Ministerul Educației pentru acest an școlar.

Monitorizarea desfășurată de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean în cele trei zile de susținere a probelor a demonstrat buna organizare a Simulării Examenelor Naționale de școlile de stat și particulare din județul Iași, directorii școlilor apreciind că simulările sunt o formă de verificare a nivelului de pregătire a elevilor.
Rezultatele obținute de elevi vor constitui un reper obiectiv în planificarea măsurilor remediale menite menit să asigure o pregătire cât mai bună tuturor elevilor care vor susține, la finalul anului școlar, fie Evaluarea Națională, fie examenul de Bacalaureat.