Costin (BNS): Avem încheiate zero contracte colective de muncă la nivel sectorial

În România nu există contracte colective de muncă încheiate la nivel sectorial, iar asta înseamnă că milioane de salariaţi din ţară, în principal din întreprinderile mici, nu mai sunt acoperiţi de contracte colective, susţine preşedintele Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin, conform unui comunicat al organizaţiei.

„Dacă în 2011 contractele colective de muncă existente acopereau toţi salariaţii din România, astăzi avem încheiate zero contracte colective de muncă la nivel sectorial. Asta înseamnă că milioane de salariaţi din ţară, în principal din întreprinderile mici nu mai sunt acoperiţi de contracte colective”, a declarat Dumitru Costin.

Potrivit sursei citate, România este pe ultimul loc în Europa la numărul de contracte colective de muncă.

Comisia Europeană a prezentat recent o iniţiativă de consolidare şi promovare a dialogului social prin acţiuni concrete la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene.

Potrivit Executivului comunitar, iniţiativa reînnoieşte angajamentul ferm al Comisiei faţă de dialogul social ca piatră de temelie a economiei sociale de piaţă a UE şi a competitivităţii sale. Iniţiativa echipează dialogul social cu mijloacele necesare pentru a se adapta la lumea muncii în schimbare şi la noile tendinţe de pe piaţa forţei de muncă, în contextul tranziţiei către o economie digitală şi neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei şi al apariţiei unor noi forme de ocupare a forţei de muncă.

„Dialogul social este o dimensiune centrală a economiei noastre sociale de piaţă europene, însă apartenenţa la sindicate este în declin, iar multe sectoare, cum ar fi serviciile de îngrijire sau lucrul pe platforme online, nu beneficiază de negocieri colective. Pentru a ne asigura că Europa rămâne competitivă şi favorabilă incluziunii, avem nevoie de un dialog social puternic şi de parteneri sociali puternici”, a declarat comisarul pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, Nicolas Schmit.

Comisia Europeană atrage atenţia că apartenenţa la sindicate şi numărul contractelor colective de muncă încheiate la nivelul fiecărui stat membru sunt în scădere. De pildă, în urmă cu 23 de ani, media europeană a contractelor colective de muncă încheiate era de 66%. În 2019, media europeană a scăzut la 56%.

În acest context, Comisia a transmis o propunere Consiliului, care stabileşte modul în care ţările europene pot consolida în continuare dialogul social şi negocierile colective la nivel naţional.

Comisia recomandă statelor membre: să asigure consultarea partenerilor sociali cu privire la conceperea şi punerea în aplicare a politicilor economice, sociale şi de ocupare a forţei de muncă, în conformitate cu practicile naţionale; să încurajeze partenerii sociali să analizeze noile forme de muncă, formele atipice de ocupare a forţei de muncă, să comunice pe scară largă cu privire la beneficiile dialogului social şi la orice acorduri colective puse în aplicare; să permită o creştere a capacităţii organizaţiilor de lucrători şi patronale, de exemplu prin asigurarea accesului acestora la informaţii relevante şi prin asigurarea sprijinului din partea guvernelor naţionale.

Propunerea invită statele membre să prezinte Comisiei un set de măsuri care au fost discutate în prealabil cu partenerii sociali, în vederea punerii în aplicare a recomandării. Punerea în aplicare a măsurilor va fi monitorizată în contextul semestrului european. AGERPRES