Breaking News

Direcția de Asistență Socială Iași: Cazare cu titlu gratuit pe perioadă determinată oamenilor străzii

Având în vedere planul de măsuri adoptat cu privire la asigurarea condițiilor de trai persoanelor fără adăpost în perioada sezonului rece, Primăria Municipiului Iași, prin Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare „C. A. Rosetti” al Direcției de Asistență Socială Iași, furnizează, și în acest an 2023, servicii de cazare cu titlu gratuit pe perioadă determinată oamenilor străzii, cu vârsta între 18-65 de ani, care, din punct de vedere medical, sunt autonomi si apți de a sta in colectivitate și care au domiciliul în cartea de identitate în Municipiul Iași.
Serviciile de cazare sunt asociate cu servicii de asistență socială, îngrijiri medicale primare, consiliere psihologică, reintegrare familială si comunitară, pază, orientare vocațională, inserție / reinserție socială în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de marginalizare sau excluziune socială și crearea premiselor de reinserție socială a acestor persoane.
Centrul este situat pe bd. C. A. Rosetti nr. 30 și are o capacitate de cazare de 70 locuri, care la nevoie pot fi suplimentate.
Ținând cont de faptul că se apropie o perioadă cu temperaturi scăzute, comunitatea locală este rugată să sprijine Centrul prin oferirea de informații privind zonele sau locurile în care se adăpostesc oameni ai străzii, la numărul de telefon al Dispeceratului Poliţiei Locale: 0232.232.099, Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași: 0785.901.901 și al Centrului Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare „C. A. Rosetti”: 0332.882.973.
Toate cazurile sesizate vor fi evaluate de asistenții sociali ai Centrului Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare „C. A. Rosetti” și, dacă întrunesc condițiile menționate anterior, vor fi soluționate cu celeritate.