Inspecţia Muncii a declanşat Campania naţională de control în industria minieră

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a demarat vineri campania de control privind respectarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă diviziunile CAEN 05, 07, 08.

Conform unui comunicat remis AGERPRES, campania de control este coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, şi se desfăşoară până pe 27 februarie 2023 în toate judeţele în care există întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de extracţie în sectorul de activitate minieră.

Inspectorii de muncă vor controla toate exploatările miniere existente pe teritoriul fiecărui judeţ şi vor verifica: modul de respectare, de către angajatori, a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în industria extractivă; modul în care angajatorii asigură condiţii adecvate de desfăşurare a activităţii, în special în ceea ce priveşte asigurarea echipamentului colectiv şi individual de protecţie, a transportului la şi de la locurile de muncă şi echipamente de muncă corespunzătoare activităţilor desfăşurate; modul în care serviciile interne de prevenire şi protecţie din industria extractivă îşi desfăşoară activitatea, sunt organizate şi îşi îndeplinesc atribuţiile; modul în care angajatorii aplică practic prevederile HG nr. 1049/2006 în industria extractivă, informarea şi consultarea lucrătorilor despre cele mai eficiente mijloace de protecţie privind securitatea şi sănătatea în muncă; modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

„Având în vedere dispoziţia dată de prim-ministrul Guvernului României, dl. Nicolae Ciucă, în şedinţa de Guvern din data de 26.01.2023, începând cu data de 27.01.2023, în toate unităţile care desfăşoară activităţi economice încadrate în codurile CAEN: 05, 07 şi 08 se desfăşoară activităţi de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru desfăşurarea acţiunilor de control, fiecare inspectorat teritorial de muncă a întocmit tematici specifice, în funcţie de societatea ce urmează să fie controlată, după anumite criterii, cum ar fi: specificul activităţii miniere (de suprafaţă sau subteran); în funcţie de neconformităţile identificate la controalele anterioare şi de cele mai frecvente cauze de producere a accidentelor de muncă. Am dispus ca, alături de toţi inspectorii de muncă din compartimentul SSM care, prin fişa postului, au repartizate aceste domenii economice pentru activitatea de control, să fie angrenaţi în această acţiune de control şi ceilalţi inspectori de muncă, cu prioritate cei specializaţi în domeniul electric, mecanic, precum şi cei care au absolvit cursurile de perfecţionare în domeniul materialelor pirotehnice. Totodată, această acţiune este motivată şi de evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, având drept consecinţă creşterea numărului de accidente de muncă. În industria extractivă, cele mai semnificative riscuri care se întâlnesc sunt cele legate de: explozia amestecurilor de gaze care se formează în timpul activităţii de exploatare minieră în subteran; echipamentele de muncă nedotate cu protecţii care să prevină pătrunderea personalului în raza lor de acţiune; incendii provocate de blocarea funcţionării benzilor transportoare şi a altor utilaje de transport al substanţelor minerale utile, cât şi subdimensionarea cablurilor de alimentare cu energie electrică a acestor utilaje; nerespectarea monografiei de lucru la locurile de muncă din cariere şi activitatea de transport la şi de la locurile de muncă, cum ar fi căi de acces şi de circulaţie neconforme, mijloace de transport neadecvate etc”, a declarat Dantes Nicolae Bratu.

Acesta a subliniat că, din cauza riscurilor specifice acestei activităţi, se impune intensificarea acţiunilor de verificare şi monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a modului în care angajatorii realizează, în industria extractivă, măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă.

„Considerăm că este necesară atât o instruire adecvată, precum şi o monitorizare permanentă, astfel încât caracterul preventiv al activităţii de inspecţie să permită o îmbunătăţire a securităţii şi sănătăţii la locul de muncă”, a punctat inspectorul general de stat. AGERPRES