Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Iaşi va desfăşura campania PRIORITATE LA IDENTITATE

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Iaşi va desfăşura din 31.01.2023 campania PRIORITATE LA IDENTITATE!, ediția a XI-a.
Lucrători din cadrul Serviciului se vor deplasa cu staţia mobilă în comunele arondate în vederea punerii în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă a locuitorilor din aceste comunităţi.
Campania se adresaeză persoanelor care:
– au actul de identitate expirat sau urmează să expire în următoarele 6 luni;
– au împlinit 14 ani şi nu au act de identitate;
– au buletin tip vechi şi doresc preschimbarea cu cartea de identitate;
– au actul de identitate pierdut, furat, deteriorat;
– şi–au schimbat domiciliul sau au alt număr la casă;
– s-au căsătorit/au divorţat/schimbat numele şi nu au schimbat actul de identitate;
Procedură:
– Planificarea acţiunilor în comune, informarea autorităţilor local/Poliţiei în vederea mediatizării în rândul locuitorilor;
– Deplasarea salariaţiilor DLEP cu staţia mobilă (aparat foto, laptop, cereri, etc) în vederea preluării cererilor şi a imaginii necesare în vederea întocmirii actelor de identitate;
– Actualizarea Registrului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi emiterea actelor de identitate;
– Predarea actelor către secţia de poliţie în vederea înmânării solicitantului.
Activităţi integrate în campanie:
– Acţiuni de informare în unităţile de învăţământ din comunele planificate;
– Acţiuni de punere în legalitate şi control în unităţile medicale, de protecţie socială;
– Campanie de informare (afişe, pliante, audienţe) la sediul autorităţii locale cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor pe linie de stare civilă şi acte de identitate;
– Preluare cereri pentru eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă pierdute, deteriorate, plastifiate emise de stare civilă a municipiului Iași.
Perioada: 31.01 – 06.04.2022
De la demararea campaniei în anul 2012 au fost primite și soluționate 20.862 de cereri.