Decanul de vârstă al arhitecților ieșeni, Gheorghe Hereș, Cetățean de Onoare al Municipiului Iași

Vineri, 3 februarie 2023, a fost acordat titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului arh. Gheorghe HEREȘ. Decanul de vârstă al arhitecților ieșeni, Gheorghe Hereș este o prezență constantă în viața orașului, cu o bogată activitate desfășurată în peste 60 de ani de carieră, lucrând asiduu la proiectele sale începând de la primele schițe și până la punerea în operă a acestora. Piața Palatul Culturii, Centrul comercial Super Copou, piața Podul Roș, cartierul Alexandru cel Bun din Iași, catedrala Catolica din Iași și Biserica Catolică Sf. Tereza, sunt câteva dintre bijuteriile arhitecturale din Iași care poartă amprenta arhitectului Gheorghe Hereș.
DATE PERSONALE
Ieșean prin adopție și activitate, Gheorghe Hereș s-a născut în anul 1937, în satul Făureşti din Maramureș, unde urmează liceul “Gheorghe Șincai” din Baia Mare, după care este admis la Institutul de Arhitectură “Ion Mincu“ din București. Ca tânăr stagiar vine la Iași, după absolvirea Institutului de Arhitectură promoţia 1962, împreună cu soția Cecilia, tot arhitectă și care îi va fi și cea mai apropiată colaboratoare în îndelungată și bogată activitate profesională. Amândoi au fost repartizați la Institutul de Cercetare şi Proiectare Iaşi (I.C.P.R.O.M., ulterior HABITAT PROIECT S.A.) unde au lucrat pînă în anul 1992
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
În cadrul institutului de proiectare a activat ca arhitect proiectant, proiectant de specialitate, şef proiect, şef colectiv și în cea mai mare parte, şeful secţiei de arhitectură.
În cei 30 de ani de activitate profesională ca șef colectiv proiectare arhitectură (între 1965 ÷ 1980) și șef secţie arhitectură, structură, sistematizare urbană şi rurală (între 1980 ÷ 1992) a participat în calitate de şef de proiect, şef proiect coordonator sau proiectant de specialitate la elaborarea de proiecte pentru obiecte de investiţii sau proiecte de reabilitare urbană. În proiectarea de investiţii, paleta de lucrări a cuprins clădiri de locuit în ansambluri sau unicate, proiectare tipizată, clădiri social-culturale, clădiri de cult, reconstrucţii, modernizări sau reabilitări de clădiri de cult și concursuri de arhitectură sau de urbanism. Sub îndrumarea sa, s-au format generații întregi de arhitecți, colectivul de arhitectură având peste șaizeci de membri. Înca din anii ’70 proiectează și un număr limitat de locuințe individuale cu un profesionalism în acord cu perioada de deschidere ale deceniilor respective.
O parte importantă a activităţii arh. Gh. Hereș a fost în pionieratul proiectarii tipizate, in care a realizat serii de locuințe colective cu structură în diafragme de beton și, mai ales, structuri în cadre lamelare, sisteme structurale originale și eficiente, cu impact favorabil asupra spațiului interior, rafinând o practică ce ar trebui reluată într-o abordare contemporană.
O experiență inedită au constituit-o proiectele pentru piața externă: Centrul Cultural Annaser – Alger şi proiectul pentru Palatul Prinţului Moştenitor al EAU din Abu-Dhabi.
După anii ’90 se dedică preponderent arhitecturii ecleziastice, căreia îi găsește o formă de exprimare personală, expresia cunoașterii profunde a tehnicilor și materialelor tradiționale în zeci de proiecte noi, dar și restaurări de biserici în special catolice, cea mai importantă lucrare fiind Catedrala catolică din Iași, Institutul Teologic Romano – Catolic Iași, Biserica Sf. Tereza din Iași, precum și o serie de așezăminte sociale sau monahale, dar și Catedrala Catolică din Cluj (premiul I UAR) și cea din Baia Mare (premiul I UAR).
IMPACTUL ASUPRA ORAȘULUI IAȘI
Lucrările elaborate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului se referă la detalii de sistematizare a unor ansambluri sau artere majore de circulaţie, studii de siluetă şi volumetrie pentru ansambluri sau artere importante, precum și participarea la concursuri de sistematizare precum bulevardul Independenţei sau sistematizarea cartierului Alexandru cel Bun – Iaşi, pentru care obţinut premiul Uniunii Arhitecţilor. Pe lângă acest proiect a mai realizat Piața Tineretului (premiul III UAR) sistematizarea intersecției Podu Roș (mențiune UAR), centrul cartierului Tătărași, studiul de tramă stradală pentru PUG-ul municipiului.
De asemenea, a contribuit la punerea în valoare a vestigiilor istorice ale vechilor Curţi Domneşti, a Bisericii Sf. Nicolae Domnesc, a Casei Dosoftei şi a Palatului Culturii sau a complexului arhitectural Rîpa Galbenă din Iaşi, a coordonat proiectele pentru reabilitarea urbană a străzii Lăpuşneanu cu studii de punere în valoare a Bisericii Banu, a Muzeului Unirii şi a Hotelului Traian. În anul 1997 a lucrat ca şef proiect coordonator restaurare la Ansamblul Monument Istoric Mănăstirea Agapia.
O serie de clădiri reprezentative ale orașului care reprezintă de zeci de ani repere urbane sunt opera domnului Hereș, pe lângă Catedralele Catolice, magazinul Super Copou, Blocul Cotnari, centrul comercial Podul de Piatră și Tătărași, dar și intersecțiile Podu Roș, Tineretului au fost concepute de-a lungul anilor de același arhitect.
În domeniul restaurărilor, domnul arhitect Hereș a contribuit la punerea în valoare a ansamblurilor şi siturilor istorice pentru Mănăstirea Golia, Spitalul Sf. Spiridon, Muzeul de Ştiinţe Naturale, ansamblul Mănăstirii Cetăţuia sau al Mănăstirii Frumoasa.
Prin studiul de siluetă al cornişei de Vest a zonei centrale a municipiului Iaşi a valorificat şi evidenţiat ansamblurile şi monumentele situate în această zonă: Biserica Trei Ierarhi, Şcoala Gh. Asachi, Biserica Romano-Catolică, Ansamblul Mitropolitan.
Decan de vârstă al arhitecților ieșeni, Gheorghe Hereș este o prezență constantă în viața orașului, cu o bogată activitate desfășurată în peste 60 de ani de carieră, lucrând asiduu la proiectele sale începând de la primele schițe și până la punerea în operă a acestora. De curând a fost distins cu premiul SHARE OMNIA pentru întreaga activitate, în cadrul Forumului Internațional de Arhitectură și Ingineria Construcțiilor – SHARE Bucharest 2022, eveniment organizat anual în România.
Și în prezent domnul arhitect Gheorghe HEREȘ analizează prin prisma experienței sale dezvoltarea orașului și oferă sfaturi profesionale tinerilor arhitecți sau autorităților privind direcțiile de dezvoltare, viziunea asupra urbanismului sau a amenajării teritoriale.