CCR respinge sesizarea USR privind legea ce obligă producătorii agricoli să raporteze lunar stocurile

Curtea Constituţională a României a respins joi, cu unanimitate de voturi, sesizarea depusă de USR şi Forţa Dreptei în legătură cu legea care obligă producătorii agricoli să raporteze lunar stocurile.

Într-un comunicat remis joi, CCR susţine că nu are competenţa să exercite un control de constituţionalitate asupra modului de redactare a expunerii de motive concepute de deputaţi, senatori sau Guvern, deoarece controlul de constituţionalitate vizează legea, şi nu opţiuni, dorinţe sau intenţii cuprinse în expunerea de motive a legii.

Astfel, textul art. 5 alin.(1) din legea criticată – care prevede că nerespectarea dispoziţiilor art.3 alin.(1), respectiv neîndeplinirea obligaţiei furnizării de date statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole şi alimentare, o singură dată pe lună, până în data de 15 a lunii pentru luna precedentă, către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă – întruneşte condiţiile de claritate, precizie, previzibilitate şi accesibilitate circumscrise principiului legalităţii prevăzut de dispoziţiile art.1 alin.(5) din Constituţie.

De asemenea, reglementarea modalităţii prin care se va realiza aplicarea măsurilor de centralizare a stocurilor de produse agricole şi alimentare şi, cu atât mai mult, stabilirea structurilor din cadrul ministerului însărcinate cu efectuarea centralizării constituie aspecte care nu ţin de reglementarea primară, ci de cea secundară, prin acte administrative normative date în executarea legii.

Potrivit art.7 din legea criticată, în termen de 90 de zile de la data intrării sale în vigoare, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Finanţelor va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a prevederilor legii.

CCR mai spune că legea criticată nu contravine libertăţii economice, deoarece aceasta se exercită în condiţiile legii, astfel cum stabileşte norma constituţională invocată, reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole şi alimentare constituind un obiectiv de interes general.

USR a atacat această lege la Curtea Constituţională, susţinând că obligaţia acestor raportări „va permite grupurilor de interese conectate la instituţiile statului să intre în posesia unor informaţii cu caracter de secret comercial şi să facă averi, prin speculă şi manipularea preţurilor, în timp ce producătorii români îşi vor pierde puterea de negociere”.

În opinia USR, legea încalcă prevederile constituţionale legate de libertatea economică şi de protecţia concurenţei loiale.

De asemenea, USR menţiona că „propunerea legislativă este nejustificată şi nefundamentată, iar expunerea de motive încalcă normele de tehnică legislativă, deoarece nu respectă principiul securităţii juridice, previzibilităţii şi clarităţii normelor”.

Forţa Dreptei a arătat, la rândul său, că, „în fapt, proiectul deschide în mod nejustificat şi fără raţiuni obiective posibilitatea oficialităţilor guvernamentale de a utiliza date şi informaţii obţinute printr-o restrângere arbitrară a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, afectând în mod grav libertatea economică”.

„Această soluţie legislativă, care nu este întâlnită în niciun alt stat membru UE, este cu atât mai puţin justificată în condiţiile în care există deja cadru legal în vigoare prin care autorităţile beneficiază de informaţii referitoare la producţia agricolă, precum şi de posibilitatea constituirii de rezerve de stat”, menţionează sursa citată.

În 8 februarie, plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de lege prin care producătorii agricoli şi operatorii economici sunt obligaţi să raporteze lunar stocurile la produsele agricole şi alimentare.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului legislativ care să vizeze raportarea stocurilor la produsele agricole şi alimentare de către producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii la nivel naţional şi comercianţi, în contextul unei situaţii conflictuale, de criză sau de urgenţă.

Excepţie de la aceste prevederi vor face comercianţii care deţin structuri de vânzare cu suprafaţă de vânzare de până la 400 de metri pătraţi inclusiv, fără spaţiile destinate depozitării şi producţiei mărfurilor, comercianţii ambulanţi, comercianţii care desfăşoară activităţi de servicii de alimentaţie publică, precum şi care desfăşoară activităţi de comercializare în zone publice.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este responsabil cu aplicarea măsurilor de centralizare a stocurilor de produse agricole şi alimentare, cu respectarea confidenţialităţii datelor care privesc aceste produse şi dezvoltă un sistem informatic de colectare a datelor statistice raportate de operatorii economici din sectorul agroalimentar.

Operatorii economici din sectorul agroalimentar au obligaţia furnizării de date statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole şi alimentare, o singură dată pe lună, până în data de 15 a lunii pentru luna precedentă, către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se arată în proiect.

Nerespectarea prevederilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 de lei.

Producătorii şi comercianţii vor fi obligaţi să raporteze stocurile de legume-fructe, cereale şi produse pe bază de cereale, seminţe de oleaginoase şi produse pe bază de oleaginoase, leguminoase furajere, seminţe certificate: cereale, orez, oleaginoase şi proteaginoase, carne şi produse din carne, conserve din carne şi mixte, lapte şi produse din lapte, produse de morărit şi panificaţie, produse prelucrate, procesate, conservate din legume-fructe, grăsimi şi uleiuri, apă, inclusiv apă minerală naturală, apă de izvor şi toate celelalte ape îmbuteliate sau ambalate, orez, plante aromatice, sare şi condimente, ceaiuri, zahăr, miere, drojdie. AGERPRES