Etapa județeană a Olimpiadei de Limba germană modernă se va desfășura sâmbătă, 25 martie 2023, începând cu ora 900, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași

Etapa județeană a Olimpiadei de Limba germană modernă se va desfășura sâmbătă, 25 martie 2023, începând cu ora 900, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași. Repartizarea pe săli a elevilor va fi afișată la avizier și pe site-ul unității de învățământ organizatoare (https://cnmeiasi.ro/) vineri, 24 martie 2023.

Accesul elevilor în săli va avea loc în intervalul orar 8.00-8.30, în baza unui act de identitate valabil / a carnetului de note vizat pentru anul școlar în curs.

Lucrările vor fi redactate, obligatoriu, cu un instrument de scris cu pastă / cerneală neagră.

Durata desfășurării probei este alocată, în funcție de nivelul de competență lingvistică la care concurează elevii, după cum urmează:

  • nivelul A2 – 60 minute
  • nivelul B1 – 70 minute
  • nivelurile B2 și C1 – 90 minute.

Rezultatele inițiale vor fi afișate joi, 30 martie 2023. Eventualele contestații vor putea fi depuse numai la criteriile SP2 şi SP3 joi, 30 martie 2023, în intervalul orar 1000 – 1500 la secretariatul Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași. Diferenţa dintre evaluarea iniţială şi cea de la contestaţie trebuie să fie mai mare de 3.80 puncte pentru ca punctajul să fie modificat. Contestațiile se vor soluționa în cursul zilei de joi, 30 martie, urmând ca vineri, 31 martie, să fie afișate rezultatele finale.

Conform Articolului 16 (4) din Regulamentul specific, din partea fiecărui județ se califică la etapa națională câte un elev de la fiecare categorie, cel cu punctajul cel mai mare, în condițiile obținerii unui procent de minim 50% din punctajul maxim posibil, respectiv 19 puncte.

În cazul în care, în urma evaluării, vor fi două lucrări cu punctaje identice pe primul loc la o anumită categorie, pentru departajare se va avea în vedere, în ordine, punctajul cel mai mare la criteriile de evaluare:

  • Originalitate, creativitate şi încadrare în temă, notat SP1;
  • Inteligența lingvistică, notat SP2;
  • Competențe lingvistice, notat SP3.