Depozitarul Central distribuie, de luni, sumele de bani aferente CUPON 2 pentru obligaţiunile emise de BCR

Depozitarul Central distribuie, începând de luni, sumele de bani aferente CUPON 2 pentru obligaţiunile emise de Banca Comercială Română SA, valoarea dobânzii aferente fiecărei obligaţiuni fiind de 19.500 lei.

Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 8 mai 2023.

Obligatarii care sunt clienţi ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central îşi pot încasa sumele de bani prin intermediul acestuia.

Pentru obligatarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se efectuează prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de aceştia.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare-decontare şi registru.AGERPRES