Persoanele juridice fără scop patrimonial care au primit sponsorizări vor întocmi o declaraţie cu sumele primite

Persoanele juridice fără scop patrimonial care au primit sponsorizări sau sume redirecţionate, conform legii, din impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microîntreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice vor întocmi o declaraţie care însoţeşte declaraţiile financiare în care evidenţiază sumele primite, respectiv utilizate, conform Proiectului de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

„Totodată, se propune completarea legii contabilităţii prin introducerea obligativităţii auditării în cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial care, în exerciţiul financiar de raportare, au primit sume, în valoare cumulată care urmează a fi stabilită prin ordin al ministrului finanţelor, reprezentând subvenţii, sponsorizări, sume redirecţionate, conform legii, din impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microîntreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, precum şi alte forme similare de finanţare. În cazul acestor persoane, situaţiile financiare anuale urmează să fie însoţite de o declaraţie care evidenţiază sumele astfel primite, respectiv utilizate. Situaţiile financiare anuale, împreună cu declaraţia menţionată, sunt supuse unui audit extern efectuat de un auditor financiar, în condiţiile legii. Prin introducerea acestei obligativităţi se creează condiţii pentru creşterea încrederii în calitatea raportărilor financiare întocmite de entităţile vizate de completarea propusă a fi adusă la legea contabilităţii”, se spune în expunerea de motive a documentului menţionat.

De asemenea, în document se menţionează că sunt create condiţiile pentru o analiză exhaustivă atât a surselor de finanţare primite de entităţile respective, cât şi a sumelor utilizate.

Conform sursei citate, în perioada 2019-2022 sumele declarate de către operatorii economici cu titlu de sponsorizare se ridică la valoarea de 8,8 miliarde lei. AGERPRES