O nouă serie de salvatori în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iaşi

Având în vedere interesul constant al cetățenilor pentru proiectul „Salvator din Pasiune”, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă „Mihail Sturdza” al județului Iași, începând cu data de 11.11.2023, va începe un nou ciclu de pregătire destinat voluntarilor.

Campania  „Salvator din Pasiune”  își dorește să creeze o legătură tot mai strânsă între societatea civilă și serviciile profesioniste pentru situații de urgență, prin implicarea activă a voluntarilor în soluționarea problemelor cu care comunitatea se confruntă.

Activitățile de voluntariat constau în participarea efectivă la acțiunile de răspuns operativ generate de manifestarea situațiilor de urgenţă (incendii, inundații, dezastre naturale, epidemii etc.), însușirea și punerea în aplicare a noțiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acțiunile de ajutor umanitar precum și în cele de popularizare în rândul cetățenilor a măsurilor preventive.

Pregătirea voluntarilor se realizează în mod etapizat, prin parcurgerea ședințelor de pregătire, urmate de susținerea unor examene.

Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a putea deveni voluntar

Voluntarul este persoana care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

 • vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani;
 • apt din punct de vedere medical cu mențiunea “apt pentru efort fizic” sau „apt pentru muncă”;
 • să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție;
 • să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor inspectoratelor pentru situații de urgență.

Înscrierea și recrutarea

În cadrul activității de înscriere, candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. certificatul de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);
 3. copia după actul de identitate;
 4. avizul psihologic;
 5. actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare;
 6. adeverinţa medicală cu menţiunea „apt pentru efort fizic” sau „apt pentru muncă”;
 7. acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani;
 8. declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Recrutarea se va face în urma verificării documentelor menționate mai susdepuse personal, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Mihail Sturdza” al județului Iași.

În perioada 25.09.2023-27.10.2023 – depunerea dosarelor complete la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Mihail Sturdza” al județului Iași, situat în municipiul Iași, strada Lascăr Catargi, nr. 59 – de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 15.00, nefiind acceptate dosare incomplete;

În perioada 30.10.2023-10.11.2023, între orele 08:00 – 16:00, semnarea contractelor de către voluntarii admiși în cadrul programului.

În zilele de 11,12,18 și 19.11.2023, între orele 08:00 – 16:00, într-o locație ce va fi stabilită și comunicată în timp util, se va organiza un program de instruire inițială pentru voluntari, unde vor fi prezentate următoarele :

 • regulile de securitate și sănătate în muncă;
 • noțiuni generale despre Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;
 •  structura, misiunea și activitățile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Mihail Sturdza” al județului Iași;
 • drepturile și responsabilitățile voluntarului;
 • regulamentele interne care stipulează implicarea voluntarului, particularizat pe tipurile de misiuni ce vor fi desfășurate;
 • reguli de ordine interioară.

Participarea la acest curs este obligatorie.

Detalii suplimentare referitoare la activitatea de voluntariat pot fi obținute accesând site-ul Inspectoratului General pentru Situații de Urgenţă – www.igsu.ro  sau al Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă „Mihail Sturdza”al județului Iași – https://isujis.ro/category/voluntariat/, precum și la nr. de telefon: 0232.41.21.21